Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дэд сайдуудыг Засаг даргын томилгоогоор барьцаалсан уу

Бусад төрийн албан хаагчдын асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж байна гээд Д.Идэвхтэн, С.Оюун нар гарын үсгээ зуржээ.
Энэ заалт багийн Засаг даргаас эхлээд Засгийн газрын гишүүн хүртэлх албан тушаалтанд хамаарна гэж Эвслийнхэн үзэж байна. Ийм юм болно гэдгийг анхнаас нь гадарласан уу, орон нутгийн сонгуулийн дараахан МАХН-ын дарга Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд ард түмний сонголтыг хүндэтгэх байх гэдэгт найдаж байна гэсэн утгатай үгийг хэлж байсан. Бидэнд ирсэн мэдээллээр бол дээрх зөвшилцлийн тохироог бүлгүүд өөр өөрсдийнхөөрөө тайлбарлаж бас нэг шинэ гацаа үүсгэж магадгүй болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, эвслийнхэн 5050 гэсэн тохироогоо сахина гэж байгаа бол МАХН сонгуулийн үр дүнг хүндэтгэх ёстой гэсэн байр суурийг хатуу баримтлахаар байгаа бололтой.
Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Сайханбилэг өнгөрсөн долоо хоногт мэдэг-дэхдээ дэд сайдуудыг томилох асуудал МАХН-ын саналаас болж саатаж буй гэсэн. Бидэнд олдсон мэдээллээр бол МАХН дэд сайдын томилгоонд хойрго хандах болсон шалтгаан нь Засаг дарга нарын томилгоог хамтад нь шийдье гэснээс үүдэлтэй байж магадгүй нь. Ц.Элбэгдорж Засаг дарга нарыг томилохдоо 5050 гэсэн зарчмаа барина. Ингэхдээ хүрвэл МАХН дэд сайдын томилгоог хойш татаж барыдаа үүсгэж магадгүй.
Засгийн газрын эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ долоо хоногтоо багтаад Засаг даргад нэр дэвшигчдийн нэлээдииг нь томилох бололтой. Ямар нэгэн барьцаа үүсэхээргүй бол дэд сайдуудын асуудлыг хамтад нь шийдэхийг эх сурвалж үгүйсгэсэнгүй.
(өнөөдөр 2004.11.09 262)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button