Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гончигдорж АН-ын дарга болохоор суудлаа засаж байна уу?

Ямар сайндаа л хэвлэлээр захиа шидэлцэж байх вэ дээ. Энхсайхан АН-ын дарга хэмээх үндүр тушаалтай боловч Гончигдоржийн хувьд нам дотроо түүнээс илүү бат бүх байр суурьтай нэгэн. Түүний Алтан гадас ассоциацийнхан энэ жилийн Их хуралд олноор гарч ирсэн бүгүүд олонх нь сайдын тушаалд заларч чадсан нь Гончигоо даргын сүр хүчийг харуулж үгүх шиг. Хэзээнээсээ МАХН-тай далдуур сүлжилдсэн Гончигдоржийг Ардчилсан намын даргын суудлыг булаахаар зэхэж буй яриа ойрноос сонсогдох боллоо. Хэрвээ дээрх яриа үнэн бол Энхсайханыг ерүнхий сайдад санаархаж байхад хүч хавсайдан шахаж, Элбэгдоржийг зүтгүүлсэн нь худал биш бололтой. Түүний хувьд Энхсайханыг сайд ч үгүй, дарга ч үгүй хоосон хоцроож нам дарахаар шулуудсан гэлтэй.
2004.11.03, Хүмүүсийн амьдрал

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button