Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хойд туйл 2 дахин дулаарч цагаан баавгай мөхнө

Хүмүусийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Хойц туйлын агаарын температур дэлхийн дундажаас хоёэ дахин хурдтайгаар нэмэгдэж, 2100 он гэхэд цельсийн 4-7 градусаар нэмэгдэх аж. 1950 оноос хойш Сибирь, Аляскийн дундах дулаан 2-3 хэмээр нэмэгрчихээд байна. Хойд туйлын цаг уур зогсолтгүй дулаарч байгаа тул өөрчлөлт санаснаас хурдан байна гэж эрдэмтэд дүгнэжээ. Энэ янзаараа үргэлжилбэл энэ зууны эцэс гэхэд Хойд туйлын мөсөн тэнгис зундаа хайлахаар байгаа юм. Энэ өөрчлөлтийн улмаас Хойд., туйл орчмын уугуул хүмүүс, ан амьтан устаж алга болно. Авто машин, үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцаас ялгаруулж буй хорт хий хэт ихэсч байгаа нь дулаарлын гол шалтгаан болохыг эрдэмтэд дурджээ. Гэхдээ дулаарлаас үүдэлтэй ашигтай талууд гарч ирнэ гэдгииг эрдэмтэд тайландаа онцолжээ.
Жишээлбэл, Хойд туйлд загасчлах, далайн гүнээс газрын тос, байгалийн хий олборлох ажил ихээхэн хөнгөрөх аж. Мөс хайлж тэнгисийн уе нэмэгдэх тусам юун түрүүнд цагааи баавгай устана. Туе бүс нутагт амьдардаг цаа буга, цасны ууль зэрэг тундрийн амьтан улам бүр туйлын төв рүү шахагдаж эцэстээ бүрмөсөн устах бололтой. Хамгийн гол нь хэт ягаан туяаны нөлөө өесөнөөр хорт хавдар ихэснэ. Эрдэмтэн Клаус Тоепфер Өөрчлөлт дэлхийн өнцөг булан бүрт ямар нэг хэмжээгээр илэрнэ. Хамгийн хүнд цохилтыг ОХУ, Канад үзэх болно. Учир нь, дулаарлын улмаас цэвдэгшил хайлж Хойд туйлын цагирагт ойрхон байдаг эдгээр улсын хотуудад суулт үүсч, байшин барилга нурна. Газар доогуур тавьсан газрын тосны хоолой, нисэх онгоцны буудлууд ч хөрсний цэвдэгшил хайлж суулт болсны улмаас эвдэрнэ гэжээ. Хойд туйлын бүсэд оршдог найман улсын Гадаад хэргийн сайд нар энэ сарын 24-нд Исландад чуулж, эрдэмтдийн илтгэлийг сонсч, хэрхэхээ шийдэх юм.
Дэлхийн агаар мандлыг бохирдуулагч гол улсуудын нэг АНУ асуудалд ихээхэн хойрго хандаж байгаад эрдэмтэд сэтгэл дундуур байна. Ерөнхийлөгч Ж.Буш Хүлэмжийн хийг хяналтад авах нь хэт өндэр өртөг шаардсан ажиллагаа хэмээн мэдэгдээд АНУ Киотогийн протоколоос гарч байгааг 2001 онд зарласан билээ. Норвегийн Байгаль орчны сайд Нут Харейд Хойд туйлд болж байгаа өөрчлөлтийг зогсооход Киотогийн протокол хангалттай биш. Илүү ихийг хийх хэрэгтэй гэлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button