Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Чилид цус сорогч нүүрлэжээ

Эзэгтэйн хэлснээр, тахиануудын бүх цусыг ямар нэг амьтан дусал ч үлдээлгүй сорчихож. Тахиа, дэгдээхэйнүүд 100 метрийн гортигт шидэгдэн үхсэн байлаа. Тэгсэн атлаа шувууны байранд гадны этгээд нэвтэрсэн гэх ямар ч ул мөр олдоогүй аж.
Энэ бол Чупа-кабра эргэж ирснийх гэж бид бодож байна гэж М.Гонсалес ярьжээ. Чупа-кабра гэдэг нь домогт гардаг хүн, амьтны цус сорогч аж. Ийм явдал урьд нь ч тохиолдож байсан учраас бид их айж байна хэмээн эзэгтэй хэлжээ.
Чилийн Калама хотод 2000 оны тавдугаар сард гэрийн тэжээмэл амьтдын цусыг сорсон явдал тохиолдож байсан гэнэ. Нутгийн аж ахуйтнууд тэгэхэд мөн л Чупа-кабра эргэж ирлээ гэцгээж, тосгонд ойрхон байрладаг АНУ-ын сансар судлалын үндэсний агентлагийн салбар хүрээлэнг буруутай хэмээн үзэж байлаа.
Америкиин эрдэмтдийн хийсэн генетикийн алдаанаас үүссэн цус сорогч мал, шувуунд халдаж байна хэмээн нутгийн оршин суугчид мөн сэжиглэдэг аж.
(өнөөдөр 2004.11.10 263)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button