Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Томуугийн вакцин тариулсан хүн жилийн турш өвчлөхгүй

Тус төвийн Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетийнхэн томуу тусахаас урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй хүн бүрт хийж буй аж. Энэ талаар тус кабинетийн эмч нараас тодруулахад,
-Томуугаас сэргийлэх вакциныг өнгөрсөн жилээс хийж эхэлсэн. Энэ вакциныг хүмүүс тэр бүр мэддэггүйгээс цөөн хүн хамрагдсан. Мөн сайн дурын үндсэн дээр мөнгө төлж тариулдаг болохоор мэдсэн ч тэр бүр ирдэггүй. Уг нь нэг хүн тун вакцин тариулахад 4200 төгрөг төлнө. Ийм хэмжээний мөнгө төлөөд вакцин хийлгэчихвэл бүтэн жилдээ ханиад томуу тусахгүй гэдгийг хүмүүс тэр бүр сайн ойлгохгүй байгаа.
Манайд оруулж ирж буй томуугийн вакциныг Ази, Номхон далайн бүсэд тархдаг вирусыг судалсны үндсэн дээр гаргаж авсан бөгөөд ДЭМБ-аас батлан, ОХУ-д үйлдвэрлэсэн юм. Одоогоор долоогоос доош насныханд хийх вакцин ирээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 7-18 насныханд хамрын цацлага, 18-аас дээш насны хүмүүст дархлаа тогтоох тариа хийж байгаа.
Томуугаас сэргийлэх вакцин тариулах хүн, албан байгууллагынхан Халдварт өвчин судлалын төвийн 1-ийн А байрны гуравдугаар давхар дахь Сайн дурын дархлаажуулалтын кабинетэд хандаарай гэв.
2004.11.10, Монголын мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button