Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ямар байгууллагын хувьчлахгүй вэ?

-Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв
-Хавдар судлалын төв
-Улсын шүүх эмнэлэг, эмгэг анатомийн товчоо
-Цус сэлбэлтийн төв
-Улсын асрамжийн газруудын тусламж, үйлчилгээ
-Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии хоёрдогч шатлалд багтах дүүргийн болон аймгийн эрүүл мэндийн газар, төвүүд, энэхүү шатлалд багтахч эмнэлгүүдийн амбулатори, поликлиникийн үйлчилгээ
-Тусламж, үилчилгээнии гуравдагч шатлалд багтах төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн зөвлөх төвүүдийн үйлчилгээ
-Эрүүл мэндийн мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эрүүл ахуй, халдвар судлалын мэргэжлийн хяналтын үйлчилгээ
-Эм, био бэлдмэл, эмчилгээний чанарын хяналтын үйлчилгээ
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын албад
-Эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын үйл ажиллагаа
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button