Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Коко Кола шавьж устгах хор биш

Цэцэрлэгийн хортонг устгахдаа шавьжны хорыг чихрийн сиропоор шингэлэн цацахыг эрдэмтэд фермерүүдэд зөвлөсөн аж.
Шавьжны хор худалдаж авснаас кола авах нь хямд гэж үзсэн фермерүүд тал-байгаа хортонгоос ангижирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Харин эрдэмтэд болон ундаа үйлдвэрлэгчид уүнд итгэхгүй байна.
Прадеш мужийн фермер Хамунаяа Хортонг устгахад хэрэгцээтэй бүх элемент кола ундаанд байдгийг бид олж мэдсэн. Хортонгууд үхэж байгаагаар барахгүй, чихэрт дуртай шоргоолжнууд тал-байд цуглаж тэднийг болгож тавьж байгаа хэмээн өгүүлжээ. Хэрэгцээтэй элементүүд кола ундаанд байгаа гэдгийг яаж мэдэж авснаа фермер тодорхои ярьсангүи.
Хөвөнгийн тариаланд су-далгаа хийсэн эрдэмтэн Тирупати Рэдди Кола, пепси цацлаа гээд хортон шавьж устаж байгаа юм биш гэлээ. Ундаа үйлдвэрлэгчид хүртэл мэдэгдэл гаргаж Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлгүй зүйл гэдгийг хэлсэн ч аж ахуйтнууд ундааг бөөн бөөнөөр нь авсаар байна.
(өнөөдөр 2004.11.11 264)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button