2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

2008 онд бизнесмэнүүд улс төрд гарч ирэх ямар ч шансгүй боллоо

Энэ бол тэдний буруу биш. Ард түмний амьдралын ядууралтай холбоотойгоор энэ удаагийн УИХ-ын сонгуульд өрсөлдсөн улс төрийн хүчнүүд мөнгөний амлалт авч улс төрд гарч ирсэн. Зарим иргэд ер нь амьдрал хэцүү хүнд байгаа өнөөгийн нийгэмд өөрийн гэсэн бизнес эрхэлж мөнгөтэй болсон бизнесмэн хүн улс төрд гарч ирвэл ядуурлын гол үүсвэр болох ажилгүйдлийг багасгах. Үүнд өөрийн тойргийн ажилгүй иргэдийг компанидаа авч ажиллуулах, онц шаардлагатай үед бэлэн мөнгөний туслалцаа үзүүлж чадах юм байна гэсэн ойлголтоор бизнесийн хүрээний хүмүүсийг ихээхэн дэмжиж байсан билээ. Тиймдээ шинэ парламентын гишүүдийн ихэнх нь хувийн томоохон бизнес эрхэлдэг компаний захирлууд болсон. Гэвч энэ сонголт нь буруу байсан гэж ард түмэн үзэх боллоо. Энэ нь ч үнэний ортой.
Хувийн хэвшил удирдаж байсан компаний захирлууд улс төрд шургалах болсон далд санаа нь өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх, гадаад харилцаагаа нэмэгдүүлэх зорилготой байгаа нь нууц биш. Ядуурал ажилгүйдлийг дорвитой бууруулах, бодит боломж их эвслийн засгийн газарт тун бага байгаа нь ажиглагдлаа. Энэ нь УИХ-д түмнээ төлөөлөн сонгогдсон гишүүдтэй шууд холбоотой. Улс төрөөр тоглоом хийх шаардлага байгаа юмуу үгүй юу гэдэгт дүгнэлт хийх цаг нэгэнт ирсэн байх аа гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй ньлав.
Тун удахгүй УИХ-ын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар чуулганаар хэлэлцэгдэнэ. Энэхүү хуулийн төсөлдөө улс төр эдийн засгийн мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай наад зах нь төрийн байгууллагад 5-8 жил ажилласан гэх мэтийн өндөр шалгавар тавьж УИХ-д өрсөлдүүлэхгүй бол цаашид ямар ч ирээдүйгүй болох нь харагдаж байна.
/2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button