Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цаатан эмэгтэйчүүд 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ

Филантропи гэдэг нь грек хэлнээс гаралтай үг бөгөөд Хүнлэг ёсны хайр энэрлийн тус гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна.
Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын 15-нд энэхүү филантропийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг ба тусламж дэмжлэг шаардлагатай хэн нэгэндээ өөрийн чадах хэмжээгээр цаг, зав, хөдөлмөр, хөрөнгө мөнгөөрөө хандив өргөж, тусламж дэмжлэг үзүүлдэг уламжлал тогтеон ажээ.
Энэхүү филантропийн өдрөөр МОНЭС эмэгтэй-чүүдийн зарим бүлгүүдэд тэтгэлэг олгох бөгөөд Хөвс-гөлийн цаатан эмэгтэичүүд энэ үеэр 500 мянган төг-рөгийн тэтгэлэг авахаар болжээ.
Сангийн санаачилгаар зохиогдож буй энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь бүлэг хүмүүст (жишээ нь ажилгүйчүүдэд) зориулан филатропи хийх явдал ажээ.
Энэхүү өдөрлөгийг сонирхож буй хэн боловч очиж болох бөгөөд зөвхөн мөнгө ч бус хүнд хэрэгтэй таны хандивлахаар хүссэн юу ч байж болох юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.11 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button