УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын 59-р тойргийн иргэд бухимдацгааж байна

УИХ-ын сонгуулийн 24-р тойрогт МАХН-аас УИХ-ын гишүүн асан Д.Сугар, Эх орон-Ардчилал эвслээс З.Энхболд нар өрсөлдсөн. Гэвч хэн ялсан нь тодорхой бус. Асуудлыг шийдүүлэхээр тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж шүүх З.Энхболдын талд шийдвэрээ гаргасан ч өрсөлдөгч нь Д.Сугар дээд шатны шүүхэд давж заалдсан. Харамсалтай нь улсын дээд шүүхэд захиргааны хэргийн танхим хараахан бүрдээгүй. Үүнтэй мөн адил 59-р тойрогт ч ялгаагүй маргаантай байгаа нь тус тойргийн ард иргэдэд ихээхэн хүндрэл учраад байна.
Учир нь ЗГ-ын ирэх дөрвөн жилийн мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж төслүүд хэлэлцэж эхэлж байгаа ийм үед тухайн тойргийн төлөөлөл болох хүн нь байхгүй болохоор сонгогчдын санал бодол орхигдох боллоо хэмээн тус тойргийн иргэд ихэд бухимдаж байгаа сурагтай.
2004.11.10, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button