ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-ын халдвар авсан хүн нэгээр нэмэгдлээ

Тэрээр 32 настай, дээдболовсролтой, эрэгтэй хүн аж. Сонирхолтой нь өмнө нь өвчилсөн дөрвөн хүн бүгд гадаадын иргэдээс халдвар авсан байсан бол энэ удаа монгол хавьтагчтай байж болзошгүй юм байна. Халдвар авагч энэ төрлийн эрсдэлтэй бүлэгт хамрагддаг, өөрөөр хэлбэл ижил хүйстэн бололтой. Тийм ч учраас зориуд хийсэн ДОХ-ын шинжилгээгээр ийнхүү халдвар авсан нь илэрчээ. Үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг авах гэсэн боловч ДОХ-БЗХӨ-ийг эсэргүүцэн судлах төвөөс Энэ тухай мэдээллийг нууцлах шаардлагатай, эдгээр хүн бүгд манай төвийн хяналтад байгаа. Одоогоор сүүлд тодорсон өвчтөний хавьтагчдыг олох шаардлагатай байна гэсэн юм.
Одоогоор Монголд хоёр эмэгтэй ДОХ-ын халдвар авсан нь тогтоогдоод байгаа. Өмнө нь халдвар авсан хоёр хүн нас барсан юм. Энэ удаагийн тохиолдол ижил хүйстэн залуу монгол хүнээс ДОХ-ын халдвар авсан нь үүний цаана халдвартай хэдэн ч хүн байж болзошгүй гэдгийг харуулж байна.
2004.11.11, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button