Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнгээс хүлцэл өчжээ

Үүнийг Л.Санжаасүрэн нэр төрийг нь ор үндэсгүй гутаан доромжилсон гэж үзэн шүүхэд хандах болсон тухай мэдээлэл нийтлэгдсэн билээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэндоржийн гарын үсэг бүхийн 2004.11.10-ны өдрийн №3/2176 тоот хүлцэл өчих тухай мэдэгдэлд Өмгөөлөгч Л.Санжаасүрэнд холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 87.1, 251.1-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн сэжигтнээр татсан учир өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх тухай Тагнуулын ерөнхий газар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн Өмгөөллийн тухай хуулийн 18.2-т заасныг баримтлан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын төслийг боловсруулж эцэслэн албажуулах явцдаа тус яамны ахлах мэргэжилтэн Б.Цэвээн өөрийн хариуцлагагүйгээс дээр дурдсан 251.1-ийг 125.1 гэж бичин техникийн чанартай алдаа гаргасан нь үнэн байх тул хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тушаалд залруулга хийснийг албан ёсоор мэдэгдэхийн ялдамд тус яам, түүний аливаа ажилтан, албан тушаалтан таны нэр төрд халдах, гутаан доромжлох зорилгогүй байсан бөгөөд гарсан алдааны төлөө хүлцэл өчиж байна.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, ТЕГ, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос тус яаманд ирүүлсэн саналыг үндэслэн таны өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болно.
Дээрх байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хуулбарыг хавсаргав гэжээ.
2004.11.11, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button