Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сильвестр Сталлоне Монголд ирэх үү

Түүний хэвлэлийн төлөөлөгч Р.Бушлерийн ярьснаар нэрт жүжигчин БНСУ, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй орноос гадна буурай хөгжилтэй хоёр улсад очих аж.Эдгээр нь Камбож, Монгол гэнэ. С.Сталлоне кино сурталчлаад зогсохгүй авьяаслаг залуу жүжигчдийг сонгож авах юм байна. Гэхдээ тухайн улс өөрийнх нь киног сурталчлахад хэр таатай хандахаас шалтгаалж очих улсаа эцэслэн сонгох ажээ. Холливудын оддоос Ричард Гир, Жулиа Робертс, Стивен Сигал нар манай улсад ирж байсан билээ.
2004.11.10, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button