Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Туршилтаар мессеж солилцоно

Туршилтын үйлчилгээг техникийн баталгаатай ажиллагааг хангах, цаашид хэрэглэгчдэд учирч болзошгүй хүндрэлийг багасгахаар хийж байгаа аж. Энэ хугацаанд Мобикомоос Скайтелийн хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд 9911, Мобизонээс 50 төгрөг, мобикарт, мобистудентийн хэрэглэгчээс 25 бутархай нэгж унахюм. Харин Скайтелээс Мобикомын хэрэглэгч рүү мессеж илгээхэд вик класс, бизнес класс, бизнес групп үйлчилгээний хэрэглэгч 0,04 т,н Кол плюс, Эконо, D20-ынх 25 задгай, Скайфоны хэрэглэгч 40 задгай нэгж унах аж.
2004.11.13, Зууны мэдээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button