Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Их, дээд сургуулиуд интернэтэд холбогдоно

Уулзалтын явцад манай улсын их, дээд сургуулиудыг хамгийн хямд үнээр, өндөр хурдны интернэтэд холбож өгөх шинэ боломжийг Мобинэт бүрдүүлж байгааг танилцуулах юм. Интернэтийн хамгийн чанартай хямд холболтыг хийлгэснээр тухайн их, дээд сургууль оюутнууддаа дэлхийн хэмжээнд хөл нийлүүлэн алхаж, мэдлэг оюунаа дээшлүүлэх болмж бүрдүүлэх юм. Орхон их сургууль интернэтийг хамгийн өргөн хэрэглэж программ хангамжийн Ди эйч технологи компанитай хамтран үр дүнтэжй ажиллаж байгаа юм. Хөгжилд хүрэх гарцыг эндээс олно гэдэгт зохион байгуулагчид итгэлтэй байгаа аж.
/Зууны мэдээ 2004.11.12/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button