Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Том хөх эмэгтэй хүнд нэмэлт ачаалал болдог

Бүгдэд ижилхэн тест өгөхөд том хөхтөнгүүд даалгаврыг хамгийн сайн биелүүлсэн гэнэ. Амьдрал дээр Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс мэтийн алдарт загвар өмсөгчид хоосон толгойтнууд болж байгаа бололтой.

Том хөхтэй Голливудын жүжигчин Памела Андерсоныг ухаалаг гэж дүгнэдэг нь оргүй ч зүйл бус ажээ. Гэхдээ том хөхтөнгүүдийн эрүүл мэнд проблемтой байдаг учир силикон хөхөөр гангарах явдал сүүлийн үед эрс багассан гэнэ. Том хөхтэй эмэгтэйг энгийн хөхтэй эмэгтэйтэй харьцуулахад зүрх судасны өвчнөөр өвчлөх, нуруу нугасны гэмтэл авах, спортоор хичээллэх боломжгүй, хэт таргалах эрсдэлтэй гээд олон арван бэрхшээл байдаг байна. Тиймээс төрөлхийн мэс ажилбар ороогүй хөх л хамгийн эрүүл, хамгийн сайханд тооцогдох нь зүй.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button