Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Секс ба унтлагын өрөө

Ор. Зөөлөн, дулаан хөнжил, торгон эсвэл атласан гөлгөр орны даавуу дэвссэн байна.
Шал. Өтгөн, урт хивс дэвсэнэ.
Цонх. Хөшиг буулгаатай, эсвэл хаалт хийсэн.
Хана. Романтик хосууд байгалийн сайханд амарч байгаа зураг өлгөөстэй.
Гэрэл. Ханын бүдэг гэрэл асаатай /улаан бол сайн/
Агаар. Шинэхэн, хүйтэвтэр агаар.
Цоож. Найдвартай.
Харин унтлагын өрөөнд хэзээ ч бичгийн ширээ байх ёсгүй. Эр хүнд ажлын тухай сануулж, чухал юмнаас хөндийрүүлэх хэрэггүй шүү дээ!

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button