Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүтэй болоход хайр халамж багасахгүй гэдгийг ойлгуул

Мэдээж үүнийх нь төлөө тэднийг буруутгаж болохгүй. Гэхдээ та хоёр хүүхдээ дүүтэй болгохоор шийдсэн бол сэтгэлзүйг нь урьдчилан бэлд.

Гэнэтийн энэ мэдээг хэрхэн хүлээж авах нь тухайн хүүхдийн наснаас хамаарна. Ихэнх тохиолдолд ээжийнх нь гэдэс томорч жирэмсэн болсон нь мэдэгдэж эхлэх хүртэл энэ тухай ярилгүй хүлээх нь зүйтэй юм. Тэгээд хэлэх цаг нь боллоо гэсэн үед маш аз жаргалтайгаар гэнэтийн сайхан зүйл болох гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрөхөөр зөөлөн, аядуу мэдэгдэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд ихэвчлэн үл тоомсорлох, эсвэл цочирдож, тэр ч бүү хэл айх зэргээр хариу илэрхийлж болох бөгөөд ямар ч байсан сэтгэгдлээ шууд илэрхийлнэ. Гэхдээ энэ мэдээг яаж хүлээж авснаар түүнийг дүүтэй болоход дуртай, дургүй байгаа нь мэдэх боломжгүй юм. Эхний удаад дургүйцэж байсан ч олон удаагийн тайлбараар тэдний байдал зөөлөрч аяндаа шинэ мэндлэх дүүгээ хүлээн зөвшөөрөх болно. Гэсэн ч дүүтэй болохоор аав ээжийнх нь түүнд зориулдаг хайр халамж багасахгүй гэдгийг сайтар ойлгуул. Мөн гэр бүлд бий болох сайн талуудын тухай ярилцаарай. Бусад ах дүү, найз нөхдийнхөө дүүтэй хүүхдүүдийн тухай ч ярилцаж байхад гэмгүй. Түүний өрөөнд нялх хүүхдийн зураг үзүүлж, өхөөрдөн ярьж аль болох хайрлах сэтгэгдэл төрүүлж байвал их сайн.
Олон хүүхэд бага насных нь тухай ярилцахад илүү дуртай байдаг. Ингэж ярилцах нь шинэ хүүхэд төрөхөд бас нэг сэтгэлзүйн бэлтгэл ч болж чаддаг. Бүх асуудлыг их эвтэйхэн, зайлшгүй байх ёстой зүйл гэж ойлгуулж чадвал дүү хүлээн авахад таны хүүхэд зохих ёсоор бэлтгэгдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button