60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

60 гаруй сая төгрөгийн татвараас зайлсхийхийг завджээ

Эл вагондтусгай зориулалтын ёмкость нэрээр тус улс руу гаргах гэж байсан хаягдал төмөр байсан юм, Үүнтэй холбогдуулан гаалийн хоёр ч байцаагчийг шалгаж эхэлжээ. Гаалийн лабораторийнхон вагонд ачсан төмрийг хаягдал биш тул татвар ногдуулах ёегүй гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Харин удалгүй энэ дүгнэлтээ залруулан Хаягдал төмөр мөн байна гэсэн дүгнэлтийг цагдаагийнханд өгсөн аж. Ийнхүү 60 гаруй сая төгрөгийн татвар төлөхөөс заилсхийхииг завдсан хэргийг илрүүлэн холбогдох хүмүүсийг эрүүгиин хариуцлагад татаад байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button