Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол улс 490 өргөмжит консултай

Гадаад орнуудад байгаа өргөмжит консул нь Монголд элэгтэй, тэндээ нэр нөлөө бүхий тухайн орны иргэд байдаг. Тухайлбал, АНУ, Канадад туе бур тав, БНСУ-д дөрөв, Япон, Энэтхэг, Германд туе бур гурав бий. Тив, бүс нутгаар нь авч үзвэл Латин-Америк (Бразил), Австралид туе бур нэг, Европоос Бельги, Дани, Финлянд, Герман, Грек, Голланд, Исланд, Итали, Норвеги, Англи, Испани, Шведэд, үлдсэн нь Азийн орнуудад байна.
Тэгвэл гадаад орнуудыг манайд төлөөлж байгаа нь монгол хүмүүс юм. Ийм албыг есөн хүн хашиж байна. Нэрлэвэл Л.Лхагва Таиландын вант улсын, Т.Баярхүү Малайзын, М.Энхтайван Словакийн, Н.Батболд Беларусийн, Ж.Од Данийн вант улсын, П.Батсайхан Украины, М.Оюунчимэг Испанийн вант улсын, Д.Сандаг Канадын, Д.Сэр-гэлэн Австрийн өргөмжит консулын үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдний анхдугаар уулзалт өчигдөр Гадаад хэргийн яаманд болов. Уулзалт дээр туе яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Алтангэрэлийн хэлснээс узвэл, гадаад орнуудын өргөмжит консулаар ажиллаж буй монгол хүмүүсийн боломжид тулгуурлан зарим улсад зорчих, суралцах, хөдөлмөрлөх, бизнес эрхлэх журмын талаар иргэдээ дэлгэрэнгүй бодит мэдээллээр хангах зорилтыг манай улс тавьж байгаа аж.
Өргөмжит Консул ажил-луулах нь Венийн конвенц гэж нэрлэдэг баримт бичгээр зөвшөөрөгдөн баталгаажсан практик юм байна. Одоо Монгол Улсад гадаадын 19 улсын ЭСЯ, есөн өргөмжит консул ажиллаж байна.
(өнөөдөр 2004.11.16 268)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button