Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятадууд монгол иргэдийг хохироох нь эрс ихсэж байна

Тухайлбал тэдний цалин хөлс хангалтгүй, ажлын аюулгүй байдал баталгаагүзй, илүү цагаар ажиллуулдаг атлаа цалин хөлс нэмж олгодоггүй, ажлын хөлсний оронд хятад хямд төсөр бараа, өдрийн хятад хоол өгөх гэх зэрэг хууль бус байдал гарах нь их болжээ. Түүнчлэн Монгол охидыг эд мөнгөөр татаж хүчирхийлэх, биеийг нь үнэлүүлэх, жирэмсэн болгож хохироох, Монгол генийн удмын санд нөхөж баршгүй хохирол учруулах буюу хятадын хурлийз хүүхдүүд олноор мэндлэх боллоо. Зарим хүмүүсийн ярьж байгаагаар хятад эрчүүд өөрийн орондоо зөвхөн ганц хүүхэдтэй байх хуультай тул үр удмаа олноор үлдээхийн тулд Монгол охидтой суух, мөн Монголын иргэн болохын тулд эр, эм гэлтгүй Монгол охид залуусыг эд мөнгөөр татан гэр бүл болохыг санал болгож, улмаар Монгол иргэдийн нэрийг барьж ашигтай газар обьектуудыг худалдан авах далд санаархлаа хэрэгжүүлэх болжээ. Түүнчлэн хятад иргэд хууль бусаар Монголын газар шороог сэндчин дураар авирлаж байгаа байдал сая тогтоогдсон. Энэ мэтээс үзэхэд Хятад болон хятад гаралтай хүмүүс явуулж буй үйл ажиллагаанд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах цаг нэгэнт болжээ.
2004.11.15, Дээдсийн хүрээлэн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button