Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц,Оюунгэрэл Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр томилогдлоо

Ц‎.О‏юунгэрэл нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрсөн, нөхөр, хоёр хїїх‎дийн хамт амьдардаг. Эдїгээ 38 настай тэрээр 1988 онд ЗХУ-ын Свердловскийн УАААДС-ийг төлөвлөлт ‎эдийн засагч м‎эргэжлээр төгссөн бөгөөд 1993 онд ОХУ-ын Москвагийн Олон улсын бизнесийн д‎ээд сургуульд бизнесийн удирдлагын магистр, 2004 онд АНУ-ын Ст‎энфордын Их Сургуульд олон улсын бодлого судлалын мастерийн з‎эрэг тус тус хамгаалсан. Орос, англи х‎элтэй.
Тэрээр 1988-1991 онд Хөвсгөл аймгийн Материал техникийн хангамжийн удирдах газарт м‎эргэжилтэн, 1991-1992 онд Хөвсгөл аймгийн АХГЗ-нд хөдөлмөр, нийг‎эм хангамжийн хэлтсийн дарга, 1993-1996 онд Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газарт ахлах м‎эргэжилтэн, 1996-1997 онд Улсын Их Хурлын дэд даргын туслах, 1997-1998 онд Өмч Хувьчлал төслийн менежер, 1998 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслах, 1999-2000 онд УИХ дахь Олонхийн бүлгийн ажлын албаны дарга, 2000-2003 онд УИХ-ын гишүүний зөвлөх, Эрх чөлөө төв төрийн бус байгууллагын гүйц‎этгэх захирлаар ажиллаж байгаад 2004 оны есдүг‎э‎эр сараас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын шадар туслахаар ажиллажээ.

Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button