Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ц.Нямдорж сайд чатлана

Хоёр долоо хоног тутмын Баасан гаригт болдог энэ арга хэмжээ эдүгээ нэгэнт уламжлал болон тогтоод байна.
Энэ долоо хоногийн Баасан гаригт буюу 11 дїгээр сарын 19-нд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж дэлхийн болон Монгол Улсын өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудтай чатлаж, тэдний сонирхсон асуултад хариулан, санал бодлоо солилцоно. Тэрээр Засгийн газраас хууль, эрх зїйн салбарт баримталж буй бодлого, дэвшүүлсэн зорилт, тулгамдсан асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар олон нийттэй илэн далангүй ярилцахаар төлөвлөөд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд дээр дурдсан өдрийн 17.00-18.00 цагийн хооронд www.open-goүernment.mn хаяг бїхий онлайн тасалгаанд байх бөгөөд тїїнтэй ярилцаж санал бодлоо хэлэх, сонирхсон асуултандаа хариулт авахыг хїссэн хэнтэй ч тэрээр илэн далангїй байхаа амлаж байна.

Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албанаас манайд мэдээллээ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button