Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цус багaдалт

Yүнд
Янз бүрийн гэмтэл, мэс засал, төрөхийн хүндрэл зэргээс цус алдаж анемия үүсдэг. Ийм цус багадалтын үед төмрийн хэмжээ багасдаг. Цус алдаагүй байж төмөр дутагдах явдал бий. Энэ нь хоол тэжээлээр орох төмөр дутагдалтай юмуу эсвэл шингэхгүй байж болно. Мөн шулуун гэдэсний геморрой өвчний үед удаан хугацаагаар цус алдсаар байгаад төмөр дутагдлын анемид ордог байна. Төмөр дутагдлын цус багадалт бага насны хүүхдэд элбэг тохиолддог. Энэ нь жирэмсэн эхийн цус багадалттай холбоотой. Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед их хэмжээгээр цус алдсаар байгаад яваандаа цус багадах тохиолдол байдаг.
Цус багадах өөр нэгэн шалтгаан бол удамшлын бодисын солилцооны хямрал юм. Yүнд
Профирины нийлэгжилт алдагдсаны улмаас анемия үүсдэг. Уг бодис гемоглобины бүтцэд ордог бөгөөд энэ хэлбэрийн цус багадалтын үед төмөр дутагдах биш харин эд эрхтэнд төмөр ихээр хуримтлагддаг байна. Витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсэх цус багадалт гэж байдаг. Энэ нь хоол тэжээлээр орох ёстой витамин В12 дутагдсаны улмаас үүсдэг. Гол төлөв гэдэсний архаг үрэвсэлт өвчний улмаас хоол тэжээлээр орох ёстой витаминууд нийлэгжиж чаддаггүй байна. Дээрхи олон янзын цус багадалтууд нь илрэх шинжээрээ ялгаатайгаас гадна тэдгээрийн эмчилгээний зарчим нь хүртэл өөр өөр байна

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button