Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Марубенид Буян компани 3.5 сая ам.доллар төлнө

Марубени-ийнхан давж заалдаад байгаа ч уүнд Буян Жагаа нэг их санаа зовохгүй байгаа гэнэ. 28 саяын асуудлыг 3.5 сая ам. доллараар шийдэж байгаа гэж компанийн захирлаас УИХ-ын гишүүн болсон Б.Жаргалсайхан өчигдөр мэдэгдлээ.
Үүнтэй зэрэгцэн Жагаа гишүүн эмч, багш нарт өглөгийн гараа сунгахаар шийджээ. Тэрбээр өчигдөр болсон Төсвийн байнгын хорооны хурал дээр эмч, багш нарын цалинг сарын 250-300 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлье, миний саналыг Төсвийн төсөлд тусгаж өгөөч гэж ангийн нөхдөөсөө хүсчээ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button