Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон руу битгий утасдаарай

Тэгвэл ордонд маргааш дахиад л нэг таагүй явдал болох нь. Төрийн холбооны нэртэй 9200….дугаартай гар утас, 26-гаар эхэлсэн энгийн телефон утас байдгийг бид мэдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрсөн билээ. Ийм дугаартай утсыг сайд, дарга нар голдуу Төрийн ордонд ажилтай хүмүүс барьдаг юм. Төрийн холбооны газрынхан хулган байж өчигдрөөс нэгэн зарыг дарга нарын чихэнд хүргэжээ.
Энэ тухай туе газрын ажилтнаас тодруулахад, Маргааш 20-24 цагийн хооронд, 20, 21-нд 10-17 цагийн хооронд төрийн холбооны суурин станцыг тэжээлээс салгаж, төхөөрөмж болон программ хангамжииг өөрчлөх юм. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд 26-гаар эхэлсэн дугаартай утаснууд ажиллахгүй. Харин 9200…. утасны хэрэглэгчид зөвхөн хоорондоо ярих бололцоотой байх юм гэсэн тайлбарыг өгөв.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button