АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

АНУ-ын ерөнхийлөгч юу амласан бэ?

Харин Ж.Буш 2005 онд энэ хэмжээг 2.5 тэрбум ам.долларт хүргэхээр Конгресст хүсэлт тавьсан байна. Дээрх тоог 2005 онд бүр ] таван тэрбум ам.доллар болгохоор төлөвлөж буй аж. Тэгвэл нэг тоо бодох уу. 2005 онд өнөөх 12 орон бүгд дахин шалгарч үлдлээ гэж бодъё. Энэ мөнгийг эдгээр оронд адил тэнцүү хуваахад нэгд нь гэхэд 208 сая ам.доллар ногдох аж. Хамгийн гол нь ямар үр дүнтэй, хэр ач холбогдолтой төсөл боловсруулсан гэдгээс санхүүжилтиин хэмжээ шалтгаалах юм. Хэрвээ монголчуудыг азын тэнгэр ивээвэл үүнээс ч илүү санхүүжилт авах боломж бий. Түүнчлэн тухайн шалгарсан орны хэрэгжүүлсэн хөтөлберийн үр дүн 3-5 жилийн хугацаанд гарвал Мянганы сорилтын сангийн санхүүжилтиин тодорхои хувийг жил бүр бид хүртэнэ.
(өнөөдөр 2004.11.18 270)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button