Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим хадгаламж зээлийн хоршоо дампуурлын ирмэгт тулжээ

Тэрээр ирэх онд Төрөөс мөн-гөний бодлогын талаар ба-римтлах үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулахдаа хоёр гол санааг хэлсний нэг нь энэ юм. Нөгөө нь Монгол Улсын эдийн засгийг загварчлах хэрэгтэй бөгөөд түүнийг Сан-гийн яам буе Монголбанкнаас хийх хэрэгтэй гэж байлаа. Бусад оронд Сангийн яам-наас өөр яам хийдэг. Төв банкинд хамгийн том сайн судалгааны баг ажиллаж байгаа тул бид хийх нь дээр гэж байлаа. Өнөөдөр арил-жааны банкуудын нийт актив тэрбум гаруй ам.долларт хүрч зээлийн эрэлт ихсеэн тул эдийн засгийг дэмжих мөнгөний бодлого баримтлах нь зүйтэй гэж байсан. Гишүүн Б.Жаргалсайхан Мөнгийг бодит үйлдвэр лүү оруулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр банкууд зээлийн хүүгээр амьдарч, өндэр хүүтэй хуга-цаа богино зээл олгож байна. Ер нь энэ хадгалагижийн хүүг буулгаж болохгүй юм уу гэж түүнээс асуусан. О.Чулуунбат Хүү өндэр байгаа ч зээлийн эрэлт их байгаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулахыг захиргаадаж болохгүй. Одоо-гоор жижиг банкууд бага хэмжээний зээлийн өндэр хүүтэй өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 250 сая долларын зээлийн барьцаанд орон сууц байгаа гэсэн мэдээ байна. Цаашид урт болон дунд хуга-цааны зээлийг олгох, хөрөн-гийн хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал байгаа гэсэн хариултыг өгч байсан. Энэ үеэр яригдсан бас нэг асуудал бол хадгаламж зээлийн хоршоодын асуудал байв. Хадгаламж зээлийн хоршоо(ХЗХ)-дын нийт актив өсч байгаа ч зарим нэг нь дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэнэ. Жишээлбэл, радио телевизээр сурталчилгаа нь яваад байдаг Очирбулган хадгаламж зээлийн хоршоотой холбоотой 215 сая төгрөгөө авч чадахгүй байгаа иргэдийн гомдол гараад байгаа аж. Ер нь 4-5 ХЗХ дампуурлын ирмэгт тулаад хүмүүс нь мөнгөө авч чадахгүй байгаа талаар гомдол гаргаад байгаа гэнэ. Хадгаламж эзэмшигч болон иргэд энэ талаар байнга сэрэмж-лүүлэг, анхааруулгыг өгч байгаа ч хадгаламжийн өндөр хүү амалдагаас болж ихээр мөнгөө хадгалуулдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.18 285)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button