Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Олон улсын байгууллагаас шахсан тул хүү төлөхөөр болсон

Ирэх оны төсвийн орлого 728.7 тэрбум байх бол төсвийн зарлага 796.8 тэрбум төгрөг байх аж. Харин төсвийн алдагдал дотоодын нийт бү-тээгдэхүүний 3.5 хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа гэнэ. Энэ жилийн хувьд манай улсын эдийн засгийн өсөлт сайн байгаа ч ирэх жилийн өсөлтед олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа тул эдийн засгийн өсөлтийг таван хувь байхаар төсөвт тусгасан аж. Дэлхийн зах зээл дэх алт, зэсийн үнэ хэрхэн хэлбэлзэх, АНУ-д гаргадаг оёмол бүтээгдэ-хүүний квот энэ жил дууссан, мичин жил болох тул мал төллөлтөд сайнаар нөлөө-лөхгүй гээд олон зүйл нөлөөлж байгаа гэнэ. Сангийн сайд ирэх оны төсвийн орлого хоёр, зарлага гурван онцлог-той гэж байсан. Орлогыг нэ-мэгдүүлэх чиглэлээр архи, пиво, тамхи, дарс гэсэн дөр-вөн зүйлийн онцгой албан татварыг дунджаар хоёр да-хин нэмэгдүүлнэ. Урьд нь нэг шил архинаас 1500-2100 төг-рөгийн татвар авдаг байсан бол энэ хууль батлагдвал дунджаар 2500 орчим төгрөг авах юм. Татвар нэмэгд-сэнээр найм орчим тэрбум төгрөг төсөвт нэмж орох болно. Пивоны хувьд дотоодын пивноос огт татвар авдаг-гүй байсныг өөрчилж нэг лит-рээс 20 центийн татвар авна. Мэн импортын пивоны татварыг нэмж литр тутмаас 40 цент авахаар байгаа. Энэ өөрчлөлтийг зарим нь тат-варын дарамт учруулна гэж байгаа ч тиим юм байхгүй. Үнэндээ үүнийг хэрэглэдэг хэдэн хүний халааснаас л гарах мөнгө. Мэн рашаан, уе ашигласны татварт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж байгаа. Уул уурхайн салбарт ажил-ладаг байгууллагууд усыг ихээр хэрэглэдэг. Тэд нэг шоо метр уе хэрэглээд зургаан төгрөг төлж байгаа. Уг өөрчлөлтөөр нэг шоо метр уе хэрэглэхэд 100 төгрөг төлөх юм. Зарлагын хувьд нэгдүгээрт, сар бүр хүүхдэд олгох мөнгөнд жилд 21.6 тэрбум төгрөг. Хоёрдугаарт, ОХУ-ын өрийг төлөхдөө Мон-голбанкнаас зээлеэн 100 сая ам.долларыг 10 жилд хуваан төлөх юм. Энэ төсөвт 15 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Гуравт, 11 жилийн боловсролын системд шилжеэнтэй холбогдуулж 15 тэрбум төгрөг төсөвт нэмэгдэж байгаа. Шинээр төсөвт 50 орчим тэрбум төгрөг нэмж тусгагдсан гэв. Сэтгүүлчид түүнээс нэлээд асуулт асуусан.
-Ирэх онд цалин тэт-гэвэр нэмэгдэх үү?
-Төсвийн төсөлд нэмэх боломжгүй гэдэг агуулгаар оруулсан. Гэхдээ Монголбанкинд төлөх зээлийн хүүнд 15.8 буе 3.5 тэрбум төгрөг төлө-хөөр болж байгаа. Үлдэх мөнгийг юунд зарцуулахыг УИХ-аас шийдэх байх. Ер нь цалин, тэтгэврийг таван ху-виар нэмэхэд жилд 16 гаруй тэрбум төгрөг шаардагдана.
-ОХУ-д өрийг нь төлөхдөө төсөвт ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй гэж байсан. Гэтэл энэ өрийг төлөхдөө авенаа буцаан төлөх болохоор төсөвт хүндрэл гараад байгаа юм биш уү. Ер нь Монголбанкинд хүү төлж болдоггүй юм уу?
-Анх зээлэхдээ УИХ-ын тогтоолоор хүү төлөхгүй гэсэн юм билээ. Гэтэл олон улсын байгууллагаас заавал хүүтэй байх ёстой гэж шахсан тул хүү төлөх болсон. Энэ жилийн хүүнд 15.8 тэрбумыг төлөх байсныг УИХ-аас 3.5 тэрбум болгож бууруулсан. Хүүгийн төлбөр цаашид жил ирэх тусам үндсэн төлбөрөөс шалтгаалж буурах юм.
-Саяхан гишүүн бүрт 10 сая төгрөг өгүүлэх санал дэмжлэг авсан. Энэ мөнгө төсөвт суусан уу?
-Гишүүд өгөх 760 сая төгрөг гэж төсөвт суугаагүй. Энэ санал Төсвийн байнгын хороогоор эцэслэн шийдэгдэх байх гэлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.19 286)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button