Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гэмт хэрэгтнийг оргоход элчин сайдын яамны ажидтнууд тусалжээ

Цагдаагийн томоохон албан тушаалтан Талийгаач албан үүргийнхээ дагуу хэрэгтний хойноос хөөсөн. Фам Чук Мго зугтаж явахдаа хэн нэг рүү утсаар ярьсан гэдэг. ЭСЯ-ны хаалгыг онгойлгосон хүнтэй талийгаач зууралдсаар дотогш орсон байгаа юм. Ингээд золгүй явдал болсон. Б.Ариунболд архи уугаагүйг задлан -шинжилгзэгзэр тогтоосон.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хүндээ тус улсын ЭСЯ-ны ажилтнууд зугтахыг зөвлөсөн байгаа юм. Фам Чук Мго хаалгаар гараагүй, ЭСЯ-ны хашааг давж зугтеан гэлээ. Талийгаачийн үйлчлүүлж байсан Космос баарны үйлчлэгч нар түүнийг Согтууруулах ундаа хэрэг-лээгүй. Түүнтэй хамт байсан хүнийг хэсэг залуус дагуулж гарахад араас нь гарсан гэж цагдаагийн ажилтнуудад мэдүүлжээ. Б.Ариунболдтой хамт байсан залуу Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын ажилтан бөгөөд хотод ажлаар иреэн байна. Түүний толгой руу архины шилээр цохисноос ухаан алдсан төдийгүй дагзанд нь шилний олон хэлтэрхий шигдсэн байна.
Талийгаачийг БНСВУ-ын ЭСЯ-ны хашаанд зев-шөөрөлгүй нэвтэреэн гэдгээр буруутгаж болно. Б.Ариунболд цагдаагийн ажилтны хувьд хэрэгтний хойноос хөөсөн нь ийм золгүй явдалд хүргэлээ гэж ЭЦГ-ын дарга өгүүлеэн юм.
(өнөөдөр 2004.11.19 271)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button