Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна -Эрүүл мэндийн яам

Монгол улс хэд хэдэн шалтгаанаар ХДХВ-ын (Хүний дархлал хомсдолын вирус) халдварт өртөх эрсдэл өндөртэй оронд тооцогддог. Їүнд

• хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд эзэлдэг,
• архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, тохиолдлын бэлгийн хавьталд орох зэрэг эрсдэлт зан үйл зарим залуучуудын болон нийт хүн амын дунд ихэсч байгаа
• бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт өндөр
• хүн амын хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн
• манай хөрш ОХУ болон БНХАУ-д ХДХВ-ын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанууд ордог.

Хэрэв халдварыг эрт илрүүлсэн тохиолдолд эмчилгээ, зөвлөгөөнд эрт хамрагдаж хөдөлмөрийн чадвартай амьдрах хугацаагаа уртасгахаас гадна бусдад халдвар тараахгүй байх ач холбогдолтой гэдгийг анхааруулъя.

Хэрэв Та мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭМЯ-ны Гадаад харилцаа, хэвлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, Глобаль сангийн ДОХ, Сүрьеэтэй тэмцэх төсөл, ХӨСЇТ-ийн ДОХ/БЗДХ-тай тэмцэх албанд хандаж болно.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button