ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ХӨХНИЙ ӨМӨН (Cancer mammaria)

Ялгах онош
Хөхний сувганд байрласан аденом, папилом, хөхний аденом, фибраденом, үрэвслийн хуурамч хавдар (плазмоцитарный мастит)

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
Хөхний рентген зураг, сувгаар тодотгогч хийх зураг авах, шүүсээс наалдац бэлдэн эсийн шинжилгээ хийх, хавдрыг нарийн зүүгээр хатгаж шинжлэх, мэс заслын аргаар эдийн шинжилгээг авч онош нотолно.

Авах арга хэмжээ
Өвчтөний нас, биеийн байдал, дагалдах өвчин, өндгөвчийн үйл ажиллагаа, хавдрын үе шат зэргийг харгалзан мэс засал, туяа, химигормон буюу хослуулах хэлбэрүүдээр эмчлэнэ.

I үе (T1 N0 M0)- Төгс хагалгаа хийнэ.
IIа үе (T2 N0 M0)- Төгс аргаар хөх авна. Хавдар хөхний төвийн болон дотор дээд ба доод дөрвөлжинд байрласан бол өргөтгөсөн хагалгаа хийнэ. (Ердийн төгс хагалгаан дээр өвчүүний арын булчирхайнуудыг авна гэсэн үг)

IIб үе (T1-2 N1 M0)- Хөхний өмөнтэй хэсэг болон түүний орчны булчирхайд (суга, өвчүүний арын ба эгэмний дээд доод) нийлбэрээр 40 гр тун шарсны дараа хавдрын байрлалыг харгалзан төгс эсвэл өргөтгөсөн аргаар хөх авах хагалгаа хийнэ.

IIIа (T3 N0 M0) үед туяа ба мэс засал эмчилгээний алийг нь ч эхлэн хийж болох бөгөөд хагалгааг эхлэн хийсэн нөхцөлд туяа химигормон эмчилгээнүүдийг дор дурдсан аргуудын аль нэгээр яаралтай эхлэнэ. Туяаны нийлбэр тун 40 гр байна.

IIIб (T1-3 N1-2 M0) үед хагалгааны өмнөх барилын туяа эмчилгээг 2б үеийнхэнтэй адилаар хийсний дараа төгс ба өргөтгөсөн аргын аль нэгээр хөхийг авч хими гормон эмчилгээг яаралтай эхлэнэ. Энэ бүлгийн хүмүүст туяа хими ба гормон эмчилгээ шийдвэрлэх нөлөөтэй.

IҮ (T1-4 N1-3 M0-1) үед мэс заслаас бусад эмчилгээг удаан хугацаагаар хийнэ.
Тайлбар Өвчтөнд сарын тэмдэг ирдэг эсвэл зогсоод 10 жил болоогүй бол аль ч үед 2 талын өндгөвчийг заавал авна.

Хими эмчилгээ
А. CBF-схем Циклофосфан 100 мг/мІ -ыг 1-14 өдөр үргэлжлүүлэн уулгана. Метотрексат 40 мг/мІ -ыг 1 ба 8 дахь хоногт судсанд тарина. Фторурацил /флюороурацил 600 мг/мІ судсанд 1 ба 8 дахь хоногт тарьж 4 долоо хоног тутамд хийнэ. Дээрх эмчилгээг давтана.
Б.CMFҮP-схем Циклофосфан 2 мг/кг -ыг 1-28 өдөр үргэлжлүүлж уулгах буюу булчинд тарина.
Винкристин 0,025 мг/кг -ыг долоо хоногт 1 удаа судсанд. Фторурацил (флюроурацил) 12 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, метотрексат 0,75 мг/кг -ыг 7 хоногт 1 удаа судсанд, преднизолон 0,75-0,25 мг/кг -аар 3 долоо хоног ууж дараа нь 10 мг-аар 1 долоо хоног ууна. Нэг курс эмчилгээ 4 долоо хоног завсарлаад эмчилгээг давтан хийнэ.
Хөхний хавдрын үед фторурацил, доксорубицин, адриабластин зэргийг ганц ганцаар хэрэглэж болно.
Тамоксифен, метилтестесторон, преднизолон зэрэг даавар ба түүний эсрэг эмүүдийг ялангуяа IҮ үед удаан хугацаагаар зохих схемийн дагуу ууна.
Хими эмчилгээг хийж байгаа үед цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, коагулограммын байдлыг 7 хоног бүр үзэж цагаан цогцос 3х109/л түүнээс доош буурсан үед эмчилгээг зогсоож түүнийг нөхөх эмчилгээ хийнэ.

Yр дүн
Хөхний өмөнгийн I ба II үед үр дүн сайн. III ба IҮ үед хавсарсан ба комплекс эмчилгээний дүнд удаан хугацааны засрал авна.
Өвчтөн мэс заслаар хөхийг авсны дараа 2 талын өндгөвч авах бол түүнийг эхний хагалгаа хийснээс дор хаяад 2 долоо хоногийн дараа хийх тул ор хоног 40-45 хоног элбэг үргэлжилнэ.
Туяа эмчилгээ 26-27 ор хоног, харин хими эмчилгээ 30-40 ор хоног орчим байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button