УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УМАЙН ХYЗYYНИЙ ӨМӨН (Cr. Colli uteri)

Умайн хүзүүний өмөнг гадагшаа, дотогшоо чиглэсэн ба холимог гэсэн 3 үндсэн хэлбэрт хуваана. Хавдрын тархалтаас нь хамааруулж 4 шатлалд хуваана.

I шат Өмөн зөвхөн умайн хүзүүнд байна.
II шат
1. Өмөн хоёр талын эсвэл нэг талын өөхлөгт нэвчсэн атлаа аарцгийн хана хүрээгүй.
2. Yтрээнд нэвчин ургасан атлаа үтрээний доод талын 1/3 -ийг хамраагүй.
3. Умайн хүзүүний сувгийг гэмтээн улмаар умайн их биерүү шилжинэ.

III шат
1. Нэг эсвэл 2 талын өөхлөгийг хамарч аарцгийн хананд хүрсэн.
2. Өмөн үтрээн доод талын 1/3-ийг хамарч гэмтээнэ.
3. Аарцгийн хүрээнд үсэрхийлж, аарцгийн хананы дагуу орших тунгалагийн зангилаанууд томорсон байна.

IY шат
1. Хавдар давсгийг хамарч гэмтээнэ. Умай-давсагны хооронд цоорол үүсч болно.
2. Хавдар шулуун гэдсийг хамарч гэмтээнэ.
3. Хавдрын үсэрхийлэл бага аарцгийн хүрээнээс халин үсэрхийлнэ.

Шинж тэмдэг
Yндсэн 3 тод шинжээр илэрнэ.
1. Цагаан юмны гаралт ихэснэ.
2. Цус алдана.
3. Өвдөлт үүснэ.

Эдгээр шинжүүд өвчний явц гүнзгийрч хүндэрсэн нөхцөлд илэрдэг.
– Гадагшаа чиглэсэн хэлбэртэй байхад тэгш биш гадаргуутай, хатуу атлаа амархан гэмтэмтгий, хавдрын зангилаа баригдана.
– Дотогшоо чиглэсэн хэлбэртэй байхад хөөнгөтсөн, хатуу, уян хатан чанар нь алдагдсан, гөлгөр гадаргуутай хавдар тэмтрэгдэнэ.
– Холимог хэлбэртэй байхад хавдар гадагшаа чиглэж ургасан байхын сацуу умайн хүзүүний дагуу гүнд нэвчсэн байна. Хавдрын зарим хэсэгт ирмэг бүхий шархлаа үүссэн байж болно.
– Хавдрын эд хэврэгшдэг учраас хүрмэгц цус алдана.
-Толины шинжилгээнд гадагшаа чиглэж ургасан бол байцааны навч шиг хавдар харагдана. Харин дотогшоо чиглэсэн хэлбэрийн үед умайн хүзүү торх хэлбэртэй, хүрэн бараавтар өнгөтэй болно.

Ялгах онош
1. Умайн хүзүүний саркома
2. Умайн хүзүүний эндометроз
3. Умайн хүзүүний хорионэпителиом
4. Умайн хүзүүний задарсан ургацаг ба хоргүй хавдар
5. Умайн хүзүүний сүрьеэ, бусад

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
1.Yтрээ дурандана.
2. Умайн хүзүүний суваг, хавдрын гадаргуу зэргээс наалдац бэлдэн будаж цитологийн шинжилгээ хийнэ.
3. Өөрчлөлттэй хэсгээс эд авч гистологийн шинжилгээ хийнэ.
4. Шаардлагатай бол давсаг, хошного дурандаж шинжилнэ.

Авах арга хэмжээ
-Умайн хүзүүний өмөнгийн I шат, хааяа II шатанд хавсарсан бүрдмэл эмчилгээ хийнэ. Умайг дайврууд болон тунгалагийн булчирхайнуудын хамт авч туяа эмчилгээ хийнэ. Туяа эмчилгээг мэс засал хийсний дараах 8-10 өдөрт хийнэ. II-III шатанд гаднаас, хөндийгөөс хавсарсан туяа эмчилгээ хийнэ. IҮ шатанд туяа ба шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийдэг.
-Хавдрын эсрэг антибиотик, цитостастик эмүүдийг (Methotrexate, Mercapto pyrinum, Fluorouracilum, Daunorubicinum, Binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөсний дагуу хэрэглэнэ.
-Мэс засал ба туяа эмчилгээтэй хослуулж биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, дархлааны чадавхыг дээшлүүлэх эмчилгээ хийнэ. Yүнд
-Хавдрын эсрэг антибиотик. Цитостатик эмүүдийг ( methotrexate, mercaptopyrinum, fluorouracilum, daunorubicinum, binblastinum г.м ) хавдар судлалын эмчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ.

Yр дүн
-Умайн хүзүүний өмөнг эсийн түвшинд, эхний 1 шатанд оношилж холбогдох эмчилгээ хийвэл үр дүн сайтай.
-Умайн хүзүүний өмөнгийн урьдал өвчинг эрт илрүүлж оношилж төгс эмчилбэл өмөнгөөс сэргийлж чадна.
-Сум, аймгийн хүрээнд умайн хүзүүний өмөн ба түүнд хүргэдэг урьдал өвчинг оношилмогц өвчтөнг төгс эмчилгээ хийх боломжтой эмнэлэгт шилжүүлнэ.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх дундаж хугацаа 21-28 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button