Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Яамдаар сонин юу байна- Түлш эрчим хүчний яам

Їүнээс зарим асуудлуудын талаар Өнгөрсөн долоо хоногт буюу энэ сарын 12 нд төрийн ордонд цахилгаан тасарч УИХ-ын үйл ажиллагааг тасалдуулсан шалтгааныг тодруулах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож дараахь шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн ордон болон бусад 1 зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хамгаалах хэрэгсэл, автоматууд тавигдсанаас хойш олон жил болж ашиглалтын хяналт шалгалтын ажлыг сүүлийн жилүүдэд хийгээгүй буруутай, хариуцлагагүй ажиллагаа байжээ. Мөн хотын төвийн кабель шугамууд 20 гаруй жил болж зарим газар олон тасарсан залгаас ихтэй болсон байгааг мэргэжлийн байгууллагууд тодорхойллоо. Цаашид 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн схем, кабель шугамуудын байдлыг хянах, шинэчлэх асуудлыг боловсруулах, мөн зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар шорооны ажил хийж Төрийн ордны цахилгааны тэжээлийн кабель гэмтээсэн нь тогтоогдсон Сан, Эс энд эм зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцоход Улсын мэргэжлийн хяналтын алба, бусад газруудыг оролцуулах, ер нь зөвшөөрөлгүй газар барилгын ажил хийж кабель гэмтээн цахилгаан тасалдаг явдал удаа дараалан гарч байгааг Улаанбаатар хотын захирагчийн албаны удирдлагуудтай тохиролцож таслан зогсохыг холбогдох албаны хүмүүст даалгалаа.
Мөн ТЭЦ-4 шинэчлэлийн ажлын тендерт шалгаран ажил гүйцэтгэж байгаа Меговет компанийн инженер техникийн ажилтнууд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч газар дээр нь гүйцэтгэлийг хянаагүй орхисон хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж хүний амь эрсэдсэн ноцтой зөрчил гарсаар байна. Энэ үйлдлийг олон түмэн 4-р станцын буруутай үйл ажиллагаа мэтээр ойлгож байна. Иймээс дээрх компанийн үйл ажиллагааг шалгуулж ажил зогсоох хүртэл арга хэмжээг авах нь зүйтэй гэж үзлээ.
Мөн дизель станцтай Говь-алтай, Завхан, Баянхонгор аймгуудын байдлыг авч хэлэлцээд эхний ээлжинд дизель түлшний үнийн зөрүү болох 960-аад сая төгрөгийг гаргах хүсэлтийг СангийнЯаманд гаргаж түлшний нөөц бэлтгэх талаар онцгой анхаарах хэрэгтэй гэж үзлээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button