ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕГ-ын гүйцэтгэсэн ажлыг шалгаж өгөхийг УИХ-аас хүсчээ

Өмнө нь энэхүү ТЕГ-ын гүйцэтгэх ажилтай холбоотои асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулж өгөх хүсэлтийг 2004 оны нэг-дүгээр сарын 15-ны өдөр тухайн үеийн УИХ-ын даргын нэр дээр илгээж байсан аж. Гэсэн ч УИХ-ын дарга асан С.Төмөр-Очир нэгэн ир-гэнийх нь эрх хэрхэн зөрчигдөж буйг үл ойшоон удахгүй болох гэж байсан УИХ-ын сонгуульдаа илүү анхаарсан бололтой, ямар нэг хариу өгөлгүй хаясан байна. Гэтэл Чингэлтэй дүүргийн шүүх энэ оны арваннэгдүгээр сарын 8-ны өдөр Л.Санжаасүрэн, Д.Энхбат нарыг улсын нууц задруулсан хэмээн үзэж хорих ялаар шийтгэснийг Хүний эрхийн үндэсний комисс хилсээр шийтгүүлсэн байж болзошгүй хэмээн болгоомжилсны үндсэн дээр ийнхүү УИХ-ын даргад дахин хандаж буй аж.
Иймд олныг үл нуршин бидэид олдсон уг албан тоотыг бүрэн эхээр нь дор сийруулье.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Намбарын Энхбаяр танаа
Монгол Улсын Хуний Эрхийн Үндэсний комисс 2004.11.12 №262
Хүсэлт тавих тухай
Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2004 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Д.Энхбат, Л.Сан-жаасүрэн нарыг улсын нууц задруулсан гэмт хэрэгт гэм буруутай гэж үзэж, хорих ялаар шийтгэснийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтэд зарлав.
Туе комисс 2003 онд иргэн Д.Энхбатыг Франц улсаас баривчлан авчирсан асууд-лыг өөрийн эрх мэдлийн хү-рээнд шалгаж, Тагнуулын Ерөнхий газрын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой асуудлыг хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаар шалгуулах нь зуйтэй гэж үзэж 2004-01-15-ны өдөр Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр албан тоот илгээж бэйсан юм.
Д.Энхбатыг гадаадаас баривчлан авчирсан уйл ажиллагаанд хүний эрхийг онц ноцтоигоор зөрчсөн үйлдлуүд байна гэж Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс үздэг. Тухайл-бал Д.Энхбатыг хууль бусаар баривчилсан, түүнийг 5-р сарын 18-ны өдрөөс 5-р сарын 25-ны өдөр хүртэл нууц газар ямарч хяналтгүй хууль бусаар хорьсон, энэ хугацаанд зодох, хүч хэрэглэх, айлган сүрдүүлэх зэргээр, эрүүдэн шүүх үйл ажиллагаа явуулж, өөрийнхөө эерэг мэдүүлэг өгөх болон бусдыг гүтгэхийг албадсан гэж үзэх бүрэн ундэстэй юм.
ТЕГ-ын ажилтнууд нь Д.Энхбатыг 2003 оны 5-р сарын 25-нд Алтанбулаг боомтоор оруулж ирж, цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн гэдэг боловч Д.Энхбатыг 5-р сарын 25-нд бус 18-нд онгоцоор авчирсан нь тодорхой болсон.
Иймээс Д.Энхбатыг 7 хоног нууц газар, ямар ч хяналтгүйгээр хорьж, цагдан эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээс өөр аргагуй юм.
Гэтэл Д.Энхбат, Л.Сан-жаасурэн нар саяхан төрийн нууц /нууц мэдээлэгч болсныгоо/ задруулсан хэргээр ял шийтгүүлеэн нь анхаарал татаж байна.
ТЕГ-ын ажилтнууд өөрсдийн хууль буе үйл ажиллагаагаа илрэхээс бол-гоомжилж, өргөдөл гомдол гаргасан иргэдийг мөрдөн мөшгиж, эрх хэмжээгээ ур-вуулан ашиглаж, тэднийг хил-сээр шийтгэх баримт бүрдүүлсэн юм биш байгаа гэсэн болгоомжлол төруүлж байна.
Иймд Д.Энхбатыг гадаадаас баривчилж иреэн, 2003 оны 5-р сарын 18-наас мен сарын 25-ныг хүртэл хорьсон, мэдээлэгчээр элсүүлеэн тагнуулын байгуул-лагын үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлаас шалгахыг хүсч танд хандаж байна.
ХЭҮК-оос 2004 оны 1-р сарын 15-нд Улсын Их Хурлын даргын нэр дээр явуулсан албан тоотыг хавсаргав.
Хувийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын Хороо, Тусгай хяналтын дэд Хороо, Хүний эрхийн дэд Хороонд.
Да С.Цэрэндорж гэжээ.
Ийнхүү ТЕГ-ынхан хууль буе уйл ажиллагаа явуулж буйг Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулаад УИХ-аас хуулийн дагуу шалгаж өгөхийг хүссэн албан тоотыг хоёр дахь удаагаа явуулаад байна. Албан тоотыг УИХ-ын дарга Н.Энхбаярт хаяглан явуулаад арав хонож байгаа аж. Өмнөх УИХ-ын даргын зориглон шийдвэрлэж чадаагүй энэ асуудлыг өнөөгийн парламентын дарга хэрхэхийг бид хүлээх л үлдлээ.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button