Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Такси бидний мөнгийг иддэг үү

Заримдаа бүр тоолуурын заалт 725, 775 гээд заачихсан байхыг яана. Маргаад яахав дээ. Улаан цагаан нүдэн дээр нь эргэлдсээр ингээд гарчихаж байгаа тоог төлөхөөс өөр хаачих билээ. Уг нь хувийн хэвшлийн автомашинаар үйлчлүүлбэл яг таг 500 л даа. Гэхдээ элдвийн гэмт хэргээс эмээн тоолууртан-гуудад амиа даатган гар өргөдөг нь тэр. Харамсалтай нь мөнгөний дүнг ийнхүү яс барина гэж үгүй. Үүнд зам буруутай юу, такси буруутай юу. Мэдээж хэрэг зам нэг уртасч, нэг богиносно гэж юу байх билээ. Тэгэхээр хамаг учир таксинд байж таарна. Ингэхдээ км-ийг хэмжих хэрэгсэл болох таксиметр буюу тоолуураас л нэлээдгүй булхай илрэх гээд байгаа юм. Тиймээс ч саяхан Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Үйлдвэр худалдааны хэлтсээс Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Улаанбаа-тар хотын хэмжээнд нийтийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал тохирлын үнэл-гээний тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилт, Нийтийн таксиин үйлчилгээ, ангилал ба тодорхойлолт, ерөнхий шаардлага, MNS 51222002 стандартын мөр-дөлт, таксиметрийн ашиг-лалт, баталгаажуулалтын байдалд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хол-богдох ажилтнуудыг байл-цуулан үзлэг шалгалт хийсэн байна. Уг нь нийслэлийн хэмжээнд нийтийн таксийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 57 аж ахуйн нэгж байдгаас Экспресс, Алтан цөгц, Бага номт, Их өртөө, Өндэр буянт, Хөх монгол, Санчир сервис, Стар авто сервис, Бэхт зэрэг компаниуд шалгалтаас зайлсхийж, Хишиг мөнх, Номса, 22-р авто сервис, Жирмийн цагаан нуур, Таван богд гэсэн таван компанийн үйл ажиллагаа зогссон тул оролцоогүй аж. Тиймээс хяналтын байгуул-лагуудаас эдгээр шалгалтад хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж, тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үйлч-лүүлэгч бид дээрх аж ахуйн нэгж, компаниудын нэр бүхий таксигаар үйлчлуүлэхдээ нэлээд хянуур байхад илүүдэхгүй нь бололтой. Өөрөөр хэлбэл, үйлчлүү-лэгчээ дээрэмддэг, баталгаа-гүй таксиметрээр тооцоо хийчихдэг зөрчил мэр сэр гарсаар байгаа энэ цаг үед эдгээр компанийн таксигаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд бид-ний санал гомдлыг хүлээж авах эзэн олдохгүй чирэг-дүүлж мэдэх нь.
Монгол Улсад ЕТ-15001, Dragon-ТМК, Рһоеnih-3300, АСЕ-5000Х, JF-III, МР-2000 маркийн зургаан төрлийн таксиметр л загварын туршилтад тэнцэж, ашиглах зөвшөөрлийг авсан байдаг аж. Энэ оны нэгдүгээр улиралд хийсэн шалгалтаар бүр 29 төрлийн таксиметр ашиглаж байсан гэдэг. Харин энэ удаагийн шалгалтаар уг зөрчил нь багассан ч таксиметрийн баталгаа-жуулалт бүтэн жилийн турш
жигд ачаалалтаигаар явагддаггүй, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах гэрээ графикаа аж ахуйн нэгж ч, Стандартчилал хэмжилзүйн үндэсний төв ч мөрддөггүй, хяналт тавьдаггүй зэрэг дутагдал нь хэвээр гэнэ. Бид хөлсний тэргээр үйлч-лүүлэхдээ ихэнх тохиолдолд элдвийн гэмт хэргээс урьд-чилан сэргийлж тодорхой эмблем бүхий таксинд гар өргөдөг. Гэтэл хамгийн аюул-тай нь компаниуд хувьд гар-сан тээврийн хэрэгслүүддээ хасалт хийлгэдэггүй, таксийн үйлчилгээний Т дугаарыг солиулдаггүй ноцтой зөрчил шалгалтаар илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ Бондрууш, Эрдэнэ заяа компаниу.д өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлгүй бөгөөд хувь хүмүүсийн машинуудыг бүртгэн авч компани байгуулаад сим-пор, таксиметр тавьж өгдөг байж. Тэдний таксиметрүүдийг шалгахад баталгаагүй таксиметрийг олноор нь ашиглаж байсан төдийгүй лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн байсан гэнэ. Ер нь нийслэлийн хэмжээнд 1788 тээврийн хэрэг-сэл таксийн үйлчилгээнд явж байгаагийн дөнгөж 74 хувь нь баталгаатай таксиметрээр үйлчилдэг аж. Нэгэнт удаа дараагиин шалгалтаар такси-компаниудаас ийм олон эөрчил дутагдал илэрсэн болохоор иргэд бид өөрсдөө тэдэнд хяналт тавих хэрэгтэй болох нь. Угаас бид аж ахуйн нэгжийн эмблем, симпор, Т дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхдээ юуны өмнө таксиметртэй эсэхийг шалгаж, тухайн таксиметрийн улсын батал-гааны лац ломбыг харж, баталгааны гэрчилгээг нь жолоочоос шаардан шалгах эрхтэй байдаг юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.22 288)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button