Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жорлонгийн талаар олон улсын хурал болжээ

Анхных ч бус дөрөв дэх удаагаа болж буй уг хурлаар дэлхийн 400 орны төлөөлөгч гурван хоног хуралдсан байна. Тэд ирээдүйд жорлон ямар байх ёстой талаар ярилцеан аж. Дээд хэмжээний уулзалтын гол зо-рилго нь энэ асуудлыг бүх нийтээр хэлэлцүүлэх явдал гэнэ. Эс тэгвээс ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмээн үзжээ. Дэлхийн жорлонгийн байгууллагыг үндэслэн байгуулагч Жек Симийн хэлснээр бие засах газрыг ашиглах нь хүний эрхтэй холбоотой асуудал бөгөөд аливаа улс орны иргэд энэ асуудлаар Засгийн газартаа байнга хандаж байх нь зүйтэй аж. Хятадын Зас гийн газрын төлөөлөгчид ху- ралдааны үеэр тус улсын жорлонг сайжруулах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. БНХАУ-д ирж буй жуулчдын 60 гаруй хувь нь эндхийн жорлон шаардлага хангахгүй байна хэмээн үздэг гэнэ. Тиймээс 2008 оны Олимпийн тоглолтоос өмнө Хятадын удирдлага уг байдлыг сайжруулах зорилт тавиад байгаа юм.
(өдрийн сонин 2004.11.20 287)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button