Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цагдаагийн офицерууд цочирдсоноос амиа егүүтгэв үү

Та бүхэн үүнд ямар дүгнэлт хийж байна вэ? гэсэн Өнөөдөр сони-ны сурвалжлагчийн асуултад ЦЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Болдбаатар
-Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын дэд дарга, хошууч Н.Батнайрамдал, шинжээч Б.Насантогтох нар амиа егүүтгэхээсээ гурав хоногийн өмнө хэн болох нь танигдахын аргагүй цогцост шинжилгээ хийсэн юм билээ. Цогцос удсан учраас маш их муудсан байсан гэнэ. Эндээс хоёр ажилтны сэтгэл санаа их цочирдсон байж болзош-гүй байгаа. Сэтгэл санааны тэр дарамт дээр гэр бүлийн таагүй харилцаа нөлөөлсөн байх. Цагдаа ч гэсэн хүн л юм хойно, хүний амьдралд тохиолддог бүхий л зүйлтэй тулгардаг. Тиймээс бид цаашдаа цагдаагийн газар, хэлтэс сэтгэл судлаачтай байх нь зөв юм гэж үзэж, нөхцөл боломжоо судалж байна гэж баасан гаригт болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдлээ. Болсон явдлыг шалгасан ажлын хэегийн ахлагч, дэд хурандаа Б.Эрдэнэбаяр Цагдаагийн хоёр офицер амиа алдсан нь хоорондоо ямар нэг холбоогүй, цэвэр тохиол-дол. Тэдний үхэлд гаднын ямар нэг нөлөө байхгүй. Амиа егүүтгэсэн нь гэр бүлийн тааламжгүй харилцаанаас үүдэлтэй. Хүний хувийн амьд-ралыг энд дэлгэрэнгүй ярих нь зохимжгүй байна гэв.
(өнөөдөр 2004.11.22 273)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button