Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилган хүүхдийн мөнгийг 5000 болгоно

Эдгээр гишүүд УИХ-аар ирэх оны төсөв, үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж дуустал хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж байх аж. Эвслийн бүлгээс зарчмын зөрүүтэй саналуу-даа нэгтгэж мэдэгдэл гар-гасан талаар хэвлэлийн бага хурал хийлгэж байгаа гэж К.Сайраан гишүүн мэдэгдэв. УИХ-ын чуулганы хуралдаанаас завсарлага авч хуралдсан бүлгийн хуралдаанаас нэгдсэн шийд-вэрт хүрч гурван зүйлээр санал оруулахаар болсон аж. Энэ гурвыг биелүүлэхэд то-дорхой эх үүсвэр шаардлагатай бөгөөд үүнийг ОХУ-д төлсөн их өрийн асуудлыг шийдэхдээ Айвенхоу майнз компаниас авсан зээлд төлөх 45 тэрбум төгрөгюйг энэ жилдээ хойшлуулах. Мэн Монголбанкнаас зээлсэн 100 сая ам.долларын зээлийн үндсэн төлбөр 11.7 тэрбум, хүү болох 15 тэрбум төгрөг төлөхийг зогсоох. Эндээс гарах эх үүсвэр нь 60 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа аж. Энэ эх үүсвэрийг цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмэхэд зарцуулах аж. Мөн тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах юм байна. Тэтгэврийн зөрүүг арилгахдаа одоо 60 байгаа итгэлцүүрийг 90 хувь болгох гэнэ. Үүнд 22.4 тэрбум төгрөг зарцуулагдах аж. Өнөөдрийн байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ буюу 32 мянган төгрөгийг тэтгэврийг нийт тэтгэвэр авагчдын 64 хувь нь авч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах 22.4 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөвт суулгах өгөх аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button