Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нярайн үржил (Sepsis Neonatalis)

– арьс сааралтан цоохортоно. Идээт тууралт гарч болно. Хожуу үед арьс шарлана.
– элэг, дэлүү томорно
– умдаг, гуя, хэвлийн дотоод хэсгээр хатуу хаван сууна
– халвдарын анхдагч болон үсэрхийлсэн голомтууд илэрнэ ( хүйний үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, хүйн судасны үрэвсэл, ясны үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл г.м)
– цусны нян судлалын шинжилгээнд цусанд эмгэг төрөгч нян илэрнэ.

Ялгах онош
– эрхтнүүдийн идээт халдварууд (идээт мэнэн, уушгины хатгалгаа, ясны үрэвсэл)
– төрөлхийн дархлаа сулрал (дархлалын олдмол хомсдлын шинж)
– эхийн хэвлийд авсан халдварууд
– гипербилирубинеми

Зайлшгүй хийх шинжилгээ
– Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
– цусны болдон идээт голомтын нян судлалын шинжилгээ
– рентген шинжилгээ

Авах арга хэмжээ
Эмийн эмчилгээ
Хөнгөн үед бензилпенициллин 100 мг/кг-аар өдөрт 6 цагаар, гентамицин 2.5 мг/кг тунгаар 12 цагаар булчинд хавсруулан хэрэглэнэ. Бензилпенициллиныг 10 хоног, гентамициныг 5 хоног хэрэглэнэ. Хүнд үед цефалоспорины бүлгийн цефуроксим (цефалексин)-ыг 40-50 мг/кг бодож 12 цагаар тарина. Хордлого тайлах зорилгоор глюкозын 5-10% уусмал 30-60 мл/кг тунгаар, натрийн ахлоридын 0.9% уусмал 20-30 мл/кг тунгаар, альбумин 5-10% -ын 10мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ. Стафилококк үүсгэгчтэй үед стафилококкын эсрэг гаммаглобулин20АЕ/кг тунгаар булчинд 3-5 удаа хийнэ. Дархалсан сийвэн 10 мл/кг тунгаар дуслаар хийнэ.

Эмийн бус эмчилгээ
– Хүүхдийг аль болох олон удаа хөхүүлнэ.
– 22-24 хэмйн дулаан өрөөнд байлгана.
– Хүүхдйн хүй, арьсыг сайн арчилна.
– Идээт голомтын үед мэс заслын зүслэг хийнэ.

Халдвар хамгааллын дэглэм – Эрүүл нярайгаас тусгаарлана.

Yр дүн ..Эрт оношилж зөв эмчилбэл эмчилгээний үр дүн сайтай. Хүүхдийг эдгэрсэний дараа өрхийн эмчийн хяналтанд хүлээлгэж өгнө.

Эмчлэх хугацаа
Антибиотик эмчилгээг дунджаар 10-14 хоног хийнэ. Хүнд үед түүнээс удаан эмчлэгдэнэ. Эмнэлэгт хэвтэх хугацаа 14-21 хоног.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button