Акулууд татварын хэдэн хувийг залгидаг вэ

Акулуудын араас жагсдаг дунд гарууд болох САПУ, Бурхан халдун зэрэг компаниуд есөн хувь бюу 1,8 тэрбум төгрөг тэтвэрт төлдөг бол жижиг үйлдвэрлэгчид үлдэж байгаа арван хувь болох хоёр тэрбум төгрөгийг хандивладаг байна. Гайхалтай нь татварын 80 хувийг бүрдүүлдэг АПУ, Спирт бал бурам компаниуд борлуулалтын 40-өөд хөн хувийг эзэлдэг. САПУ, Бурхан халдун зэрэг дунд үйлдвэрлэгчид борлуулалтад 10 хувийг нэмрэлдэг байна. Энэ бол олонулсын судалгааны байгууллага болон статистикийн мэдээллээр нотлогдсон тоо. Борлогдож байгаа нийт архины 50 хувь нь хаачив аа гэсэн асуулт зайлшгүй гарна. Монголын архи, шар айрагны зах зээлийн тал хувийг жижиг үйлдвэрлэгчид эзэлдэг байна. Тэгвэл зах зээлийн 50 хувийг эзэгнэдэг жижиг үйлдвэрлэгчид яагаад улсын төсөвт онцгой албан татвараас хуримт лагддаг мөнгөн дүнгийн 10-хан хувийг бүрдүүдэг нь сонин. Энэ хэтэрхий зөрүүтэй тоо баримт онцгой албан татвараас зайлсхийн, үйлдвэрлэлээ нуун дарагдуулж, хулгайгаар спиртийг
устай холин 1000 төгрөгөөр борлуулдаг мафийн сүлжээ газар авсныг нотолж байгаа юм.
Тэрхүү мафид 170 жижиг үйлдвэр, цех багтдаг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, онцгой албан татварыг шударгаар төлдөг АПУ, Спирт бал бурам САПУ, Бурхан халдун зэрэг цөөн үйлдвэрлэгчдийн далбаан дор 170 гаруй хулгайн жижиг цех нуугдаж татвараас зайлсхийн, тэр мөртөө шаардлага хангахгүй хямдхан архиар халаас нимгэн хэрэглэгчдийг хордуулж, борлуулалтын 50 хувийг эзлэн ханхалздаг аж. Мэдээж татвараас бултан үлдсэнээрээ хямдхан бүтээгдэхүүн худалдаанд нийлүүлж үнийн тогтоосон хэмжээг эвдэх зэрэг хууль зөрчсөн олон олон булхай тэдний цаана
нуугдаж байгаа.

/Өнөөдөр 2002-11-22/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Акулууд татварын хэдэн хувийг залгидаг вэ

Акулуудын араас жагсдаг дунд гарууд болох САПУ, Бурхан халдун зэрэг компаниуд есөн хувь бюу 1,8 тэрбум төгрөг тэтвэрт төлдөг бол жижиг үйлдвэрлэгчид үлдэж байгаа арван хувь болох хоёр тэрбум төгрөгийг хандивладаг байна. Гайхалтай нь татварын 80 хувийг бүрдүүлдэг АПУ, Спирт бал бурам компаниуд борлуулалтын 40-өөд хөн хувийг эзэлдэг. САПУ, Бурхан халдун зэрэг дунд үйлдвэрлэгчид борлуулалтад 10 хувийг нэмрэлдэг байна. Энэ бол олонулсын судалгааны байгууллага болон статистикийн мэдээллээр нотлогдсон тоо. Борлогдож байгаа нийт архины 50 хувь нь хаачив аа гэсэн асуулт зайлшгүй гарна. Монголын архи, шар айрагны зах зээлийн тал хувийг жижиг үйлдвэрлэгчид эзэлдэг байна. Тэгвэл зах зээлийн 50 хувийг эзэгнэдэг жижиг үйлдвэрлэгчид яагаад улсын төсөвт онцгой албан татвараас хуримт лагддаг мөнгөн дүнгийн 10-хан хувийг бүрдүүдэг нь сонин. Энэ хэтэрхий зөрүүтэй тоо баримт онцгой албан татвараас зайлсхийн, үйлдвэрлэлээ нуун дарагдуулж, хулгайгаар спиртийг
устай холин 1000 төгрөгөөр борлуулдаг мафийн сүлжээ газар авсныг нотолж байгаа юм.
Тэрхүү мафид 170 жижиг үйлдвэр, цех багтдаг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, онцгой албан татварыг шударгаар төлдөг АПУ, Спирт бал бурам САПУ, Бурхан халдун зэрэг цөөн үйлдвэрлэгчдийн далбаан дор 170 гаруй хулгайн жижиг цех нуугдаж татвараас зайлсхийн, тэр мөртөө шаардлага хангахгүй хямдхан архиар халаас нимгэн хэрэглэгчдийг хордуулж, борлуулалтын 50 хувийг эзлэн ханхалздаг аж. Мэдээж татвараас бултан үлдсэнээрээ хямдхан бүтээгдэхүүн худалдаанд нийлүүлж үнийн тогтоосон хэмжээг эвдэх зэрэг хууль зөрчсөн олон олон булхай тэдний цаана
нуугдаж байгаа.

/Өнөөдөр 2002-11-22/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Акулууд татварын хэдэн хувийг залгидаг вэ

Акулуудын араас жагсдаг дунд гарууд болох САПУ, Бурхан халдун зэрэг компаниуд есөн хувь бюу 1,8 тэрбум төгрөг тэтвэрт төлдөг бол жижиг үйлдвэрлэгчид үлдэж байгаа арван хувь болох хоёр тэрбум төгрөгийг хандивладаг байна. Гайхалтай нь татварын 80 хувийг бүрдүүлдэг АПУ, Спирт бал бурам компаниуд борлуулалтын 40-өөд хөн хувийг эзэлдэг. САПУ, Бурхан халдун зэрэг дунд үйлдвэрлэгчид борлуулалтад 10 хувийг нэмрэлдэг байна. Энэ бол олонулсын судалгааны байгууллага болон статистикийн мэдээллээр нотлогдсон тоо. Борлогдож байгаа нийт архины 50 хувь нь хаачив аа гэсэн асуулт зайлшгүй гарна. Монголын архи, шар айрагны зах зээлийн тал хувийг жижиг үйлдвэрлэгчид эзэлдэг байна. Тэгвэл зах зээлийн 50 хувийг эзэгнэдэг жижиг үйлдвэрлэгчид яагаад улсын төсөвт онцгой албан татвараас хуримт лагддаг мөнгөн дүнгийн 10-хан хувийг бүрдүүдэг нь сонин. Энэ хэтэрхий зөрүүтэй тоо баримт онцгой албан татвараас зайлсхийн, үйлдвэрлэлээ нуун дарагдуулж, хулгайгаар спиртийг
устай холин 1000 төгрөгөөр борлуулдаг мафийн сүлжээ газар авсныг нотолж байгаа юм.
Тэрхүү мафид 170 жижиг үйлдвэр, цех багтдаг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, онцгой албан татварыг шударгаар төлдөг АПУ, Спирт бал бурам САПУ, Бурхан халдун зэрэг цөөн үйлдвэрлэгчдийн далбаан дор 170 гаруй хулгайн жижиг цех нуугдаж татвараас зайлсхийн, тэр мөртөө шаардлага хангахгүй хямдхан архиар халаас нимгэн хэрэглэгчдийг хордуулж, борлуулалтын 50 хувийг эзлэн ханхалздаг аж. Мэдээж татвараас бултан үлдсэнээрээ хямдхан бүтээгдэхүүн худалдаанд нийлүүлж үнийн тогтоосон хэмжээг эвдэх зэрэг хууль зөрчсөн олон олон булхай тэдний цаана
нуугдаж байгаа.

/Өнөөдөр 2002-11-22/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button