РТХЭГ-ын удирдлагыг тун удахгүй солино

Бүлгийн ээлжит хуралд уригдан ирсэн МҮТВ-ийн дарга Ч.Куланда, ММ агентлагийн захирал Ц.Мөнхтөр нарт эвслээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд байр сууриа илэрхийлэх эфирийн цаг гаргаж өгөхийг үүрэг болгосон байна.
УИХ дахь эвслийн бүлэг үндэсний телевизийн удирдлагын ажилд хангалтгүй дүн тавьсан нь дээр нэр дурдсан сэтгүүлчид Эх орон-Ардчилал эвслийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаатай холбоотой аж.
Эх сурвалжийн мэдээлснээр, үндэсний телевизэд өмнөх дөрвөн жил ноёрхеон уур амьегалыг эвслийн томилолт бүхий шинэ удирдлага нь өөрчилж чадахгүй байгаа гэнэ.
Бүлэг өнгөрсөн долоо хоногт УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хоёрдугаар хэлэл-цүүлгээр буцаан татаж энэ мөнгийг хүүхдийн итгэлийн мөнгөний эх үүсвэр болгох, цалин тэтгэврийг нэмэх, тухайлбал, тэтгэврийн зерүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй хэмээн санал нэгджээ.
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлэг тойрогт чиглэсэн хөрөнгө оруулалтаасаа энэ жилийн хувьд татгалзахыг УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн гишүүдэд уриаллаа.
(өнөөдөр 2004.11.23 274)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

РТХЭГ-ын удирдлагыг тун удахгүй солино

Бүлгийн ээлжит хуралд уригдан ирсэн МҮТВ-ийн дарга Ч.Куланда, ММ агентлагийн захирал Ц.Мөнхтөр нарт эвслээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд байр сууриа илэрхийлэх эфирийн цаг гаргаж өгөхийг үүрэг болгосон байна.
УИХ дахь эвслийн бүлэг үндэсний телевизийн удирдлагын ажилд хангалтгүй дүн тавьсан нь дээр нэр дурдсан сэтгүүлчид Эх орон-Ардчилал эвслийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаатай холбоотой аж.
Эх сурвалжийн мэдээлснээр, үндэсний телевизэд өмнөх дөрвөн жил ноёрхеон уур амьегалыг эвслийн томилолт бүхий шинэ удирдлага нь өөрчилж чадахгүй байгаа гэнэ.
Бүлэг өнгөрсөн долоо хоногт УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хоёрдугаар хэлэл-цүүлгээр буцаан татаж энэ мөнгийг хүүхдийн итгэлийн мөнгөний эх үүсвэр болгох, цалин тэтгэврийг нэмэх, тухайлбал, тэтгэврийн зерүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй хэмээн санал нэгджээ.
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлэг тойрогт чиглэсэн хөрөнгө оруулалтаасаа энэ жилийн хувьд татгалзахыг УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн гишүүдэд уриаллаа.
(өнөөдөр 2004.11.23 274)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

РТХЭГ-ын удирдлагыг тун удахгүй солино

Бүлгийн ээлжит хуралд уригдан ирсэн МҮТВ-ийн дарга Ч.Куланда, ММ агентлагийн захирал Ц.Мөнхтөр нарт эвслээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд байр сууриа илэрхийлэх эфирийн цаг гаргаж өгөхийг үүрэг болгосон байна.
УИХ дахь эвслийн бүлэг үндэсний телевизийн удирдлагын ажилд хангалтгүй дүн тавьсан нь дээр нэр дурдсан сэтгүүлчид Эх орон-Ардчилал эвслийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаатай холбоотой аж.
Эх сурвалжийн мэдээлснээр, үндэсний телевизэд өмнөх дөрвөн жил ноёрхеон уур амьегалыг эвслийн томилолт бүхий шинэ удирдлага нь өөрчилж чадахгүй байгаа гэнэ.
Бүлэг өнгөрсөн долоо хоногт УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хоёрдугаар хэлэл-цүүлгээр буцаан татаж энэ мөнгийг хүүхдийн итгэлийн мөнгөний эх үүсвэр болгох, цалин тэтгэврийг нэмэх, тухайлбал, тэтгэврийн зерүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй хэмээн санал нэгджээ.
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлэг тойрогт чиглэсэн хөрөнгө оруулалтаасаа энэ жилийн хувьд татгалзахыг УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн гишүүдэд уриаллаа.
(өнөөдөр 2004.11.23 274)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button