Тасалгааны ургамалаа хэрхэн арчлах вэ

*Шинэ ургамлыг цэцгийн саванд шилжүүлж суулгасны дараа түүнийг үндэслүүлэх хэрэгтэй. Yүний тулд түүнийг удаан хугацаагаар шилэн саваар бүтээ. Дотор нь бичил уур амьсгал үүсч, үндэслэх процесс илүү хурдан явагдана.
*Тасалгааны гүнд байгаа ургамалд зориулсан тусгай гэрэл тавь, эсвэл цонхны тавцан дээр толь тавьж, түүний тусламжтайгаар ургамал руу нэмэлт гэрэл чиглүүл.
*Өндөр нам ургамлуудад гэрэл, агаар дутагдахаас сэргийлж, цонхны тавцан дээр тэдгээрийг намханаас эхэлж өндрөөр нь жагсааж тавь.

*Тасалгааны ургамлуудыг аяга саваар эсвэл шанагаар биш харин ус шүршигчид бүлээн ус хийж усалсан нь дээр. Тэгвэл ус хөрсөнд төдийгүй ургамлын навч, ишинд шингэнэ.
*Цэцэг усалсан ус түргэн ууршихаас сэргийлж, савны хэмжээгээр хальсан уут зүсэж, хөрсийг хуч.
*Хэрэв та цэцгээ хэр зэрэг усаар услахаа мэдэхгүй байгаа бол цэцэгтэй саваа доод ёроол нь битүү саванд хийж тавь, цэцэг шүүлтүүрээр дамжуулан хэрэгтэй хэмжээний усаа шингээнэ.
*Гэр бүлээрээ хэд хоногоор гадагш явахаар болвол цэцгээ ингэж усалж болно. Хөвөн даавуун материалаас хэдэн өөдөс авч, нэг үзүүрийг савтай усанд дүрж, харин нөгөө үзүүрийг ургамлын хөрсөнд дээр тавина.
*Эзгүй үедээ цэцгээ услах өөр нэг арга бол усаа гялгар уутанд хийж, түмпэнд тавина.
Хальстай уутны хоолойд цэцэгтэй саваа суулгахдаа доор нь сараалжин модон тавиур тавина, уса ууршихдаа ургамлын үндсэнд өөрөө шингэнэ.
*Гэрийн нөхцөлд халуун орны мөнх ногоон ургамлуудыг ургуулах хэцүү ч болно. Эдгээр ургамлыг өдөрт дор хаяж нэг удаа тунгаасан усаар шүрших ёстой. Хэт хуурай агаартай үед эдгээр ургамлын өсөлт саарч, навчис нь шарлаж унана. Хөрсийг үргэлж чийглэг байлгаж, өсөлтийн үед хатаахгүй байлга.
*Хэрэв навчис хатаж унаад байвал хэт хурц гэрлээс болсон байж магадгүй, ялангуяа нарны гэрэл шууд тусах их муу. Энэ тохиолдолд ургамлыг арай сүүдэртэй газарт тавь.
*Өвөл ургамлыг услахаа багасга. Хэрэв иш сулбайж, ялзраад байвал өрөөний агаар хэт хүйтэн эсвэл хөрс их чийглэг байгаа байх.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тасалгааны ургамалаа хэрхэн арчлах вэ

*Шинэ ургамлыг цэцгийн саванд шилжүүлж суулгасны дараа түүнийг үндэслүүлэх хэрэгтэй. Yүний тулд түүнийг удаан хугацаагаар шилэн саваар бүтээ. Дотор нь бичил уур амьсгал үүсч, үндэслэх процесс илүү хурдан явагдана.
*Тасалгааны гүнд байгаа ургамалд зориулсан тусгай гэрэл тавь, эсвэл цонхны тавцан дээр толь тавьж, түүний тусламжтайгаар ургамал руу нэмэлт гэрэл чиглүүл.
*Өндөр нам ургамлуудад гэрэл, агаар дутагдахаас сэргийлж, цонхны тавцан дээр тэдгээрийг намханаас эхэлж өндрөөр нь жагсааж тавь.

*Тасалгааны ургамлуудыг аяга саваар эсвэл шанагаар биш харин ус шүршигчид бүлээн ус хийж усалсан нь дээр. Тэгвэл ус хөрсөнд төдийгүй ургамлын навч, ишинд шингэнэ.
*Цэцэг усалсан ус түргэн ууршихаас сэргийлж, савны хэмжээгээр хальсан уут зүсэж, хөрсийг хуч.
*Хэрэв та цэцгээ хэр зэрэг усаар услахаа мэдэхгүй байгаа бол цэцэгтэй саваа доод ёроол нь битүү саванд хийж тавь, цэцэг шүүлтүүрээр дамжуулан хэрэгтэй хэмжээний усаа шингээнэ.
*Гэр бүлээрээ хэд хоногоор гадагш явахаар болвол цэцгээ ингэж усалж болно. Хөвөн даавуун материалаас хэдэн өөдөс авч, нэг үзүүрийг савтай усанд дүрж, харин нөгөө үзүүрийг ургамлын хөрсөнд дээр тавина.
*Эзгүй үедээ цэцгээ услах өөр нэг арга бол усаа гялгар уутанд хийж, түмпэнд тавина.
Хальстай уутны хоолойд цэцэгтэй саваа суулгахдаа доор нь сараалжин модон тавиур тавина, уса ууршихдаа ургамлын үндсэнд өөрөө шингэнэ.
*Гэрийн нөхцөлд халуун орны мөнх ногоон ургамлуудыг ургуулах хэцүү ч болно. Эдгээр ургамлыг өдөрт дор хаяж нэг удаа тунгаасан усаар шүрших ёстой. Хэт хуурай агаартай үед эдгээр ургамлын өсөлт саарч, навчис нь шарлаж унана. Хөрсийг үргэлж чийглэг байлгаж, өсөлтийн үед хатаахгүй байлга.
*Хэрэв навчис хатаж унаад байвал хэт хурц гэрлээс болсон байж магадгүй, ялангуяа нарны гэрэл шууд тусах их муу. Энэ тохиолдолд ургамлыг арай сүүдэртэй газарт тавь.
*Өвөл ургамлыг услахаа багасга. Хэрэв иш сулбайж, ялзраад байвал өрөөний агаар хэт хүйтэн эсвэл хөрс их чийглэг байгаа байх.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тасалгааны ургамалаа хэрхэн арчлах вэ

*Шинэ ургамлыг цэцгийн саванд шилжүүлж суулгасны дараа түүнийг үндэслүүлэх хэрэгтэй. Yүний тулд түүнийг удаан хугацаагаар шилэн саваар бүтээ. Дотор нь бичил уур амьсгал үүсч, үндэслэх процесс илүү хурдан явагдана.
*Тасалгааны гүнд байгаа ургамалд зориулсан тусгай гэрэл тавь, эсвэл цонхны тавцан дээр толь тавьж, түүний тусламжтайгаар ургамал руу нэмэлт гэрэл чиглүүл.
*Өндөр нам ургамлуудад гэрэл, агаар дутагдахаас сэргийлж, цонхны тавцан дээр тэдгээрийг намханаас эхэлж өндрөөр нь жагсааж тавь.

*Тасалгааны ургамлуудыг аяга саваар эсвэл шанагаар биш харин ус шүршигчид бүлээн ус хийж усалсан нь дээр. Тэгвэл ус хөрсөнд төдийгүй ургамлын навч, ишинд шингэнэ.
*Цэцэг усалсан ус түргэн ууршихаас сэргийлж, савны хэмжээгээр хальсан уут зүсэж, хөрсийг хуч.
*Хэрэв та цэцгээ хэр зэрэг усаар услахаа мэдэхгүй байгаа бол цэцэгтэй саваа доод ёроол нь битүү саванд хийж тавь, цэцэг шүүлтүүрээр дамжуулан хэрэгтэй хэмжээний усаа шингээнэ.
*Гэр бүлээрээ хэд хоногоор гадагш явахаар болвол цэцгээ ингэж усалж болно. Хөвөн даавуун материалаас хэдэн өөдөс авч, нэг үзүүрийг савтай усанд дүрж, харин нөгөө үзүүрийг ургамлын хөрсөнд дээр тавина.
*Эзгүй үедээ цэцгээ услах өөр нэг арга бол усаа гялгар уутанд хийж, түмпэнд тавина.
Хальстай уутны хоолойд цэцэгтэй саваа суулгахдаа доор нь сараалжин модон тавиур тавина, уса ууршихдаа ургамлын үндсэнд өөрөө шингэнэ.
*Гэрийн нөхцөлд халуун орны мөнх ногоон ургамлуудыг ургуулах хэцүү ч болно. Эдгээр ургамлыг өдөрт дор хаяж нэг удаа тунгаасан усаар шүрших ёстой. Хэт хуурай агаартай үед эдгээр ургамлын өсөлт саарч, навчис нь шарлаж унана. Хөрсийг үргэлж чийглэг байлгаж, өсөлтийн үед хатаахгүй байлга.
*Хэрэв навчис хатаж унаад байвал хэт хурц гэрлээс болсон байж магадгүй, ялангуяа нарны гэрэл шууд тусах их муу. Энэ тохиолдолд ургамлыг арай сүүдэртэй газарт тавь.
*Өвөл ургамлыг услахаа багасга. Хэрэв иш сулбайж, ялзраад байвал өрөөний агаар хэт хүйтэн эсвэл хөрс их чийглэг байгаа байх.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button