Дахиад л зөвшилцлийн сураг

Эвслийн бүлгийн ахлагч С.Оюун танилцуулснаар ирэх онд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмж хүүхдэд олгох 3000 төгрөгийг 5000 болгох боломжтой гэсэн юм. Үүнд ойролцоогоор 150-160 тэрбум төгрөг шаардлагатай аж.
МАХН-ынхан уг хөрөнгийн эх үүсвэрийг хаанаас гаргах гэж буйг тодорхой тайлбарлаж өгөхийг хүссэн бичгийг өчигдөр эвслийхэнд хүргүүлжээ. МАХН-ынхан өдгөө хариугаа хүлээж байгаа бөгөөд улс орны эдийн засаг санхүүгийн байдлаа ойлгож зөвшилцөх хариу ирүүлнэ гэдэгт итгэж суугаа аж. Хэрэв эвслийнхэн нэгдсэн хариу өгвөл зөвшилдөх ажлын хэсгийн зургаан хүний бүрэлдэхүүнтэй томилоод байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дахиад л зөвшилцлийн сураг

Эвслийн бүлгийн ахлагч С.Оюун танилцуулснаар ирэх онд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмж хүүхдэд олгох 3000 төгрөгийг 5000 болгох боломжтой гэсэн юм. Үүнд ойролцоогоор 150-160 тэрбум төгрөг шаардлагатай аж.
МАХН-ынхан уг хөрөнгийн эх үүсвэрийг хаанаас гаргах гэж буйг тодорхой тайлбарлаж өгөхийг хүссэн бичгийг өчигдөр эвслийхэнд хүргүүлжээ. МАХН-ынхан өдгөө хариугаа хүлээж байгаа бөгөөд улс орны эдийн засаг санхүүгийн байдлаа ойлгож зөвшилцөх хариу ирүүлнэ гэдэгт итгэж суугаа аж. Хэрэв эвслийнхэн нэгдсэн хариу өгвөл зөвшилдөх ажлын хэсгийн зургаан хүний бүрэлдэхүүнтэй томилоод байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дахиад л зөвшилцлийн сураг

Эвслийн бүлгийн ахлагч С.Оюун танилцуулснаар ирэх онд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг 30 хувиар нэмж хүүхдэд олгох 3000 төгрөгийг 5000 болгох боломжтой гэсэн юм. Үүнд ойролцоогоор 150-160 тэрбум төгрөг шаардлагатай аж.
МАХН-ынхан уг хөрөнгийн эх үүсвэрийг хаанаас гаргах гэж буйг тодорхой тайлбарлаж өгөхийг хүссэн бичгийг өчигдөр эвслийхэнд хүргүүлжээ. МАХН-ынхан өдгөө хариугаа хүлээж байгаа бөгөөд улс орны эдийн засаг санхүүгийн байдлаа ойлгож зөвшилцөх хариу ирүүлнэ гэдэгт итгэж суугаа аж. Хэрэв эвслийнхэн нэгдсэн хариу өгвөл зөвшилдөх ажлын хэсгийн зургаан хүний бүрэлдэхүүнтэй томилоод байгаа ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button