Ирэх оны төсөв 21.7 тэрбумаар нэмэгдэх боллоо

МАХН-ын гишүүд өөрсдийн тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтын саналыг олноор гаргасан тул ирэх оны тесёвт 90 орчим тэрбум төгрөгийн нэмэлт эх үүсвэр шаардагдах болсон юм. Харин эвс-лийн гишүүд тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтаас татгалзаж, шинээр эх үүсвэр гарч ирвэл цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хүүхдийн мөнгийг нэмэх байр суурьтай байсан билээ. Өнгөрсөн баасан гари-гийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр МАХН-ын гишүү-дийн гаргасан хөрөнгө оруулалтын санал дэмжлэг авсан тул эвслийн бүлгээс цалин, тэтгэврийг 30 хувиар нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг бүрэн арилгах санал гаргаснаа мэ-дэгдсэн. Гэхдээ хоёр бүлгээс энэ асуудлаар ажлын хэсэг гаргаж, хамтран зөвлөлдсөний эцэст цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хөрөнгө оруулалтад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулах тал дээр санал нэгдсэн байна. Эдгээрт шаар-дагдах эх үүсвэрийг хэрхэн олох талаар судалж үзсэний үр дүнд 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг олох боломж байгааг тогтоосон аж. Үүний-гээ хоёр бүлэгтээ танилцуулж дэмжлэг авсан байна.

Хөрөнгө оруулалтад долоон тэрбумыг хуваарилна
Тохиролцоод байгаа 21.7 тэрбум төгрөгийг хэрхэн хуваарилах гэж байгаа талаар МАХН-ын бүлгийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж буй Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ц.Дамирангаас тодруулсан юм. Тэрээр Манай бүлгийн ажлын хэсэг тооцож үзээд 26.7 тэрбумын эх үүсвэр олж болох юм гэж тогтсон. Засгийн газраас 16.7 тэрбум төгрөгийг олж болох юм гэдгээ мэдэгдсэн байгаа. Үүнд Монголбанкинд төлөх хүүг бууруулснаар 12 тэрбум, дотоодын татвар хураалтыг сайжруулснаар 1.5 тэрбум гэх зэргээр дурдсан байсан. Бид үүн дээр нь ирэх оны зэсийн дундаж үнийг 2420 ам.доллар байхаар тооцвол 10 тэрбум төгрөг олж болох юм гэж тооцсон. Энэ 26.7 тэрбум төгрегийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, 14.7 тэрбумыг цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэхэд, таван тэрбумыг тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Цалин, тэтгэврийг 7.5 хувиар ирэх оны долдугаар сараас нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг оны эхнээс олгоно гэж тооцсон. Хоёр бүлгийн ажлын хэсэг ярил-цаад зэсийн үнийг арай илүү тооцсон тул Эрдэнэт-ээс орох орлогыг 10 бус таван тэрбумаар тооцож, 21.7 тэрбум төгрөг дээр тохиролцлоо. Уг 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, арвыг цалин тэтгэврийг нэмэхэд, таван тэрбумыг нь тэтгэврийн зөрүү арилгахад хуваарилах нь зүйтэй гэж МАХН-ын бүлэг үзсэн. Энэ бол манай намын байр суурь гэж байлаа.

Хүүхдийн Итгэлийн мөнгө хэрэгжих боломжтой
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлгийн байр суурийн талаар гишүүн Ж.Наранцацралтаас тодруулав. Тэрээр Ирэх оны үндсэн чиглэл, төсвийг байнгын хороогоор хэлэлцэхээс эхлээд хоер бүлэг анхаарлаа муу хан-дуулснаас сөрөг үр дагавар гарч иреэн. Иймээс хоёр бүлэг ярилцаад ажлын хэсэг томилсон юм. Ажлын хэегээс төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх бодитой эх үүсвэрийг нэг бүрчлэн судалж үзээд 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзсэн. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх дээр хоёр бүлэг санал нэгдсэн ч зарлага талдаа өөр, өөр байр суурьтай байсан. Эвслээс бүх мөнгийг хүүхдэд олгох мөнгөнд, МАХН-ын бүлэг эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтад зарцуулах байр суурийг илэрхийлеэн юм. Гэхдээ ярилцаж тохироод цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэсэн нэгдмэл байр суурьд хүрлээ. Манай бүлэг цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад 17.7 тэрбумыг, хөрөнгө оруулалтад дөрвөн тэрбумыг хуваарилах нь зүй-тэй гэсэн байр сууртай байгаа. Харин хүүхдийн мөнгөний асуудлыг аль, аль тал нь Засгийн газрыг шахах нь зөв юм. Гол нь эх үүсвэрээ хайх хэрэгтэй байгаа. Ер нь 10 мянга ч тэр, 100 мянга ч тэр хүндрэлтэй асуудал биш. Энэ бол улс төр. Асуудлыг улс төр талаас нь хараад байгаа тул хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм. Ирэх дөрвөн жилд хэрэгжүү-лэх боломжтой. Заавал татварын орлогоос хайх буе татварын буе эх үүсвэрийг ч хайж болно шүү дээ гэлээ.

Шинэ эх үүсвэрийг хэрхэн зарцуулахыг Засгийн газар шийднэ
Хоёр бүлэг 21.7 тэрбумын эх үүсвэр олох боломжтой гэдэгтэй санал нэгдсэний дараа Төсвийн байнгын хо-рооны хуралдаан болов. Хуралдаанаар ирэх оны төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэл-цүүлгийг хийсэн. Туе байнгын хорооны дарга Р.Бадамдамдин Ирэх оны төсвийг 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх тал дээр хоёр бүлэг тохирсон байна. Энэ эх үүсвэрийн 17.7 тэрбумыг цалин, тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах, үлдэх дөрвөн тэрбумыг хөрөнгө оруулалтад хуваарилах нь зүйтэй гэж санал нэгджээ. Цалин тэтгэврийг хэрхэн, яаж, хэдийнээс нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг ямар зарчмаар арилгах гэдэг дээр Сангийн яам, Засгийн газартай ярилцаад хувилбар оруулж ирж хэлэлцүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтын санал гаргасан ги-шүүд саналаа татаж авах, энэ дөрвөн тэрбумдаа тохируу-лах ажил байна. Иймээс 21.7 тэрбум гэдгээ баталгаажуулъя гэв. Хоёр бүлгээс одоо баталгаажуулаад дараа нь байнгын хороогоор төсвөө дахин хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн байр сууриа илэрхийлж байлаа. Гишүүд энэ асуудлыг 100 хувь дэмжсэнээр ирэх оны төсөв 21.7 гэрбумаар нэмэгдэх болов.

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулахыг дэмжив
Төсвийн байнгын хорооны хурлаар хэлэлцсэн нэг асуудал нь Засгийн газраас оруулж иреэн Онцгой албан татварын тухай хуульд болон Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуу-лийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэх эсэхийг шийдэх байв. Гишүүд уг хоёр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн тул УИХ-аар оруулж хэлэлцүүлэхээр болсон. Дээрх хуулийн төсөл батлагдвал согтууруулах ундаа болон тамхинаас авах татвар хоёр дахин нэмэгдэх аж. Тухайлбал, өмнө нь орло-гоор бодож хураадаг байсан архины татварыг литр тутмаас авах болсон байна. Ингэснээр нэг литр буюу хоёр шил архинаас дөрвөн ам.долларын татвар авах аж. Ус, рашаан ашигласны төл-бөр урьд нь зургаан төгрөг байсан бол өөрчлөлт орсноор 100 төгрөгийн татварыг хэрэг-лэсэн шоо метр уснаас авах юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх оны төсөв 21.7 тэрбумаар нэмэгдэх боллоо

МАХН-ын гишүүд өөрсдийн тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтын саналыг олноор гаргасан тул ирэх оны тесёвт 90 орчим тэрбум төгрөгийн нэмэлт эх үүсвэр шаардагдах болсон юм. Харин эвс-лийн гишүүд тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтаас татгалзаж, шинээр эх үүсвэр гарч ирвэл цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хүүхдийн мөнгийг нэмэх байр суурьтай байсан билээ. Өнгөрсөн баасан гари-гийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр МАХН-ын гишүү-дийн гаргасан хөрөнгө оруулалтын санал дэмжлэг авсан тул эвслийн бүлгээс цалин, тэтгэврийг 30 хувиар нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг бүрэн арилгах санал гаргаснаа мэ-дэгдсэн. Гэхдээ хоёр бүлгээс энэ асуудлаар ажлын хэсэг гаргаж, хамтран зөвлөлдсөний эцэст цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хөрөнгө оруулалтад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулах тал дээр санал нэгдсэн байна. Эдгээрт шаар-дагдах эх үүсвэрийг хэрхэн олох талаар судалж үзсэний үр дүнд 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг олох боломж байгааг тогтоосон аж. Үүний-гээ хоёр бүлэгтээ танилцуулж дэмжлэг авсан байна.

Хөрөнгө оруулалтад долоон тэрбумыг хуваарилна
Тохиролцоод байгаа 21.7 тэрбум төгрөгийг хэрхэн хуваарилах гэж байгаа талаар МАХН-ын бүлгийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж буй Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ц.Дамирангаас тодруулсан юм. Тэрээр Манай бүлгийн ажлын хэсэг тооцож үзээд 26.7 тэрбумын эх үүсвэр олж болох юм гэж тогтсон. Засгийн газраас 16.7 тэрбум төгрөгийг олж болох юм гэдгээ мэдэгдсэн байгаа. Үүнд Монголбанкинд төлөх хүүг бууруулснаар 12 тэрбум, дотоодын татвар хураалтыг сайжруулснаар 1.5 тэрбум гэх зэргээр дурдсан байсан. Бид үүн дээр нь ирэх оны зэсийн дундаж үнийг 2420 ам.доллар байхаар тооцвол 10 тэрбум төгрөг олж болох юм гэж тооцсон. Энэ 26.7 тэрбум төгрегийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, 14.7 тэрбумыг цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэхэд, таван тэрбумыг тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Цалин, тэтгэврийг 7.5 хувиар ирэх оны долдугаар сараас нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг оны эхнээс олгоно гэж тооцсон. Хоёр бүлгийн ажлын хэсэг ярил-цаад зэсийн үнийг арай илүү тооцсон тул Эрдэнэт-ээс орох орлогыг 10 бус таван тэрбумаар тооцож, 21.7 тэрбум төгрөг дээр тохиролцлоо. Уг 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, арвыг цалин тэтгэврийг нэмэхэд, таван тэрбумыг нь тэтгэврийн зөрүү арилгахад хуваарилах нь зүйтэй гэж МАХН-ын бүлэг үзсэн. Энэ бол манай намын байр суурь гэж байлаа.

Хүүхдийн Итгэлийн мөнгө хэрэгжих боломжтой
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлгийн байр суурийн талаар гишүүн Ж.Наранцацралтаас тодруулав. Тэрээр Ирэх оны үндсэн чиглэл, төсвийг байнгын хороогоор хэлэлцэхээс эхлээд хоер бүлэг анхаарлаа муу хан-дуулснаас сөрөг үр дагавар гарч иреэн. Иймээс хоёр бүлэг ярилцаад ажлын хэсэг томилсон юм. Ажлын хэегээс төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх бодитой эх үүсвэрийг нэг бүрчлэн судалж үзээд 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзсэн. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх дээр хоёр бүлэг санал нэгдсэн ч зарлага талдаа өөр, өөр байр суурьтай байсан. Эвслээс бүх мөнгийг хүүхдэд олгох мөнгөнд, МАХН-ын бүлэг эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтад зарцуулах байр суурийг илэрхийлеэн юм. Гэхдээ ярилцаж тохироод цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэсэн нэгдмэл байр суурьд хүрлээ. Манай бүлэг цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад 17.7 тэрбумыг, хөрөнгө оруулалтад дөрвөн тэрбумыг хуваарилах нь зүй-тэй гэсэн байр сууртай байгаа. Харин хүүхдийн мөнгөний асуудлыг аль, аль тал нь Засгийн газрыг шахах нь зөв юм. Гол нь эх үүсвэрээ хайх хэрэгтэй байгаа. Ер нь 10 мянга ч тэр, 100 мянга ч тэр хүндрэлтэй асуудал биш. Энэ бол улс төр. Асуудлыг улс төр талаас нь хараад байгаа тул хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм. Ирэх дөрвөн жилд хэрэгжүү-лэх боломжтой. Заавал татварын орлогоос хайх буе татварын буе эх үүсвэрийг ч хайж болно шүү дээ гэлээ.

Шинэ эх үүсвэрийг хэрхэн зарцуулахыг Засгийн газар шийднэ
Хоёр бүлэг 21.7 тэрбумын эх үүсвэр олох боломжтой гэдэгтэй санал нэгдсэний дараа Төсвийн байнгын хо-рооны хуралдаан болов. Хуралдаанаар ирэх оны төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэл-цүүлгийг хийсэн. Туе байнгын хорооны дарга Р.Бадамдамдин Ирэх оны төсвийг 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх тал дээр хоёр бүлэг тохирсон байна. Энэ эх үүсвэрийн 17.7 тэрбумыг цалин, тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах, үлдэх дөрвөн тэрбумыг хөрөнгө оруулалтад хуваарилах нь зүйтэй гэж санал нэгджээ. Цалин тэтгэврийг хэрхэн, яаж, хэдийнээс нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг ямар зарчмаар арилгах гэдэг дээр Сангийн яам, Засгийн газартай ярилцаад хувилбар оруулж ирж хэлэлцүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтын санал гаргасан ги-шүүд саналаа татаж авах, энэ дөрвөн тэрбумдаа тохируу-лах ажил байна. Иймээс 21.7 тэрбум гэдгээ баталгаажуулъя гэв. Хоёр бүлгээс одоо баталгаажуулаад дараа нь байнгын хороогоор төсвөө дахин хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн байр сууриа илэрхийлж байлаа. Гишүүд энэ асуудлыг 100 хувь дэмжсэнээр ирэх оны төсөв 21.7 гэрбумаар нэмэгдэх болов.

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулахыг дэмжив
Төсвийн байнгын хорооны хурлаар хэлэлцсэн нэг асуудал нь Засгийн газраас оруулж иреэн Онцгой албан татварын тухай хуульд болон Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуу-лийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэх эсэхийг шийдэх байв. Гишүүд уг хоёр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн тул УИХ-аар оруулж хэлэлцүүлэхээр болсон. Дээрх хуулийн төсөл батлагдвал согтууруулах ундаа болон тамхинаас авах татвар хоёр дахин нэмэгдэх аж. Тухайлбал, өмнө нь орло-гоор бодож хураадаг байсан архины татварыг литр тутмаас авах болсон байна. Ингэснээр нэг литр буюу хоёр шил архинаас дөрвөн ам.долларын татвар авах аж. Ус, рашаан ашигласны төл-бөр урьд нь зургаан төгрөг байсан бол өөрчлөлт орсноор 100 төгрөгийн татварыг хэрэг-лэсэн шоо метр уснаас авах юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх оны төсөв 21.7 тэрбумаар нэмэгдэх боллоо

МАХН-ын гишүүд өөрсдийн тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтын саналыг олноор гаргасан тул ирэх оны тесёвт 90 орчим тэрбум төгрөгийн нэмэлт эх үүсвэр шаардагдах болсон юм. Харин эвс-лийн гишүүд тойрог руу хандсан хөрөнгө оруулалтаас татгалзаж, шинээр эх үүсвэр гарч ирвэл цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хүүхдийн мөнгийг нэмэх байр суурьтай байсан билээ. Өнгөрсөн баасан гари-гийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр МАХН-ын гишүү-дийн гаргасан хөрөнгө оруулалтын санал дэмжлэг авсан тул эвслийн бүлгээс цалин, тэтгэврийг 30 хувиар нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг бүрэн арилгах санал гаргаснаа мэ-дэгдсэн. Гэхдээ хоёр бүлгээс энэ асуудлаар ажлын хэсэг гаргаж, хамтран зөвлөлдсөний эцэст цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгах, хөрөнгө оруулалтад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулах тал дээр санал нэгдсэн байна. Эдгээрт шаар-дагдах эх үүсвэрийг хэрхэн олох талаар судалж үзсэний үр дүнд 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг олох боломж байгааг тогтоосон аж. Үүний-гээ хоёр бүлэгтээ танилцуулж дэмжлэг авсан байна.

Хөрөнгө оруулалтад долоон тэрбумыг хуваарилна
Тохиролцоод байгаа 21.7 тэрбум төгрөгийг хэрхэн хуваарилах гэж байгаа талаар МАХН-ын бүлгийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж буй Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ц.Дамирангаас тодруулсан юм. Тэрээр Манай бүлгийн ажлын хэсэг тооцож үзээд 26.7 тэрбумын эх үүсвэр олж болох юм гэж тогтсон. Засгийн газраас 16.7 тэрбум төгрөгийг олж болох юм гэдгээ мэдэгдсэн байгаа. Үүнд Монголбанкинд төлөх хүүг бууруулснаар 12 тэрбум, дотоодын татвар хураалтыг сайжруулснаар 1.5 тэрбум гэх зэргээр дурдсан байсан. Бид үүн дээр нь ирэх оны зэсийн дундаж үнийг 2420 ам.доллар байхаар тооцвол 10 тэрбум төгрөг олж болох юм гэж тооцсон. Энэ 26.7 тэрбум төгрегийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, 14.7 тэрбумыг цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэхэд, таван тэрбумыг тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Цалин, тэтгэврийг 7.5 хувиар ирэх оны долдугаар сараас нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг оны эхнээс олгоно гэж тооцсон. Хоёр бүлгийн ажлын хэсэг ярил-цаад зэсийн үнийг арай илүү тооцсон тул Эрдэнэт-ээс орох орлогыг 10 бус таван тэрбумаар тооцож, 21.7 тэрбум төгрөг дээр тохиролцлоо. Уг 21.7 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийнхээ долоог хөрөнгө оруулалтад, арвыг цалин тэтгэврийг нэмэхэд, таван тэрбумыг нь тэтгэврийн зөрүү арилгахад хуваарилах нь зүйтэй гэж МАХН-ын бүлэг үзсэн. Энэ бол манай намын байр суурь гэж байлаа.

Хүүхдийн Итгэлийн мөнгө хэрэгжих боломжтой
Эх орон-Ардчилал эвслийн бүлгийн байр суурийн талаар гишүүн Ж.Наранцацралтаас тодруулав. Тэрээр Ирэх оны үндсэн чиглэл, төсвийг байнгын хороогоор хэлэлцэхээс эхлээд хоер бүлэг анхаарлаа муу хан-дуулснаас сөрөг үр дагавар гарч иреэн. Иймээс хоёр бүлэг ярилцаад ажлын хэсэг томилсон юм. Ажлын хэегээс төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх бодитой эх үүсвэрийг нэг бүрчлэн судалж үзээд 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзсэн. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх дээр хоёр бүлэг санал нэгдсэн ч зарлага талдаа өөр, өөр байр суурьтай байсан. Эвслээс бүх мөнгийг хүүхдэд олгох мөнгөнд, МАХН-ын бүлэг эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтад зарцуулах байр суурийг илэрхийлеэн юм. Гэхдээ ярилцаж тохироод цалин тэтгэврийг нэмж, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах нь зүйтэй гэсэн нэгдмэл байр суурьд хүрлээ. Манай бүлэг цалин тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад 17.7 тэрбумыг, хөрөнгө оруулалтад дөрвөн тэрбумыг хуваарилах нь зүй-тэй гэсэн байр сууртай байгаа. Харин хүүхдийн мөнгөний асуудлыг аль, аль тал нь Засгийн газрыг шахах нь зөв юм. Гол нь эх үүсвэрээ хайх хэрэгтэй байгаа. Ер нь 10 мянга ч тэр, 100 мянга ч тэр хүндрэлтэй асуудал биш. Энэ бол улс төр. Асуудлыг улс төр талаас нь хараад байгаа тул хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм. Ирэх дөрвөн жилд хэрэгжүү-лэх боломжтой. Заавал татварын орлогоос хайх буе татварын буе эх үүсвэрийг ч хайж болно шүү дээ гэлээ.

Шинэ эх үүсвэрийг хэрхэн зарцуулахыг Засгийн газар шийднэ
Хоёр бүлэг 21.7 тэрбумын эх үүсвэр олох боломжтой гэдэгтэй санал нэгдсэний дараа Төсвийн байнгын хо-рооны хуралдаан болов. Хуралдаанаар ирэх оны төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэл-цүүлгийг хийсэн. Туе байнгын хорооны дарга Р.Бадамдамдин Ирэх оны төсвийг 21.7 тэрбумаар нэмэгдүүлэх тал дээр хоёр бүлэг тохирсон байна. Энэ эх үүсвэрийн 17.7 тэрбумыг цалин, тэтгэврийг нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг арилгахад зарцуулах, үлдэх дөрвөн тэрбумыг хөрөнгө оруулалтад хуваарилах нь зүйтэй гэж санал нэгджээ. Цалин тэтгэврийг хэрхэн, яаж, хэдийнээс нэмэх, тэтгэврийн зөрүүг ямар зарчмаар арилгах гэдэг дээр Сангийн яам, Засгийн газартай ярилцаад хувилбар оруулж ирж хэлэлцүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтын санал гаргасан ги-шүүд саналаа татаж авах, энэ дөрвөн тэрбумдаа тохируу-лах ажил байна. Иймээс 21.7 тэрбум гэдгээ баталгаажуулъя гэв. Хоёр бүлгээс одоо баталгаажуулаад дараа нь байнгын хороогоор төсвөө дахин хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн байр сууриа илэрхийлж байлаа. Гишүүд энэ асуудлыг 100 хувь дэмжсэнээр ирэх оны төсөв 21.7 гэрбумаар нэмэгдэх болов.

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулахыг дэмжив
Төсвийн байнгын хорооны хурлаар хэлэлцсэн нэг асуудал нь Засгийн газраас оруулж иреэн Онцгой албан татварын тухай хуульд болон Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуу-лийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэх эсэхийг шийдэх байв. Гишүүд уг хоёр хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн тул УИХ-аар оруулж хэлэлцүүлэхээр болсон. Дээрх хуулийн төсөл батлагдвал согтууруулах ундаа болон тамхинаас авах татвар хоёр дахин нэмэгдэх аж. Тухайлбал, өмнө нь орло-гоор бодож хураадаг байсан архины татварыг литр тутмаас авах болсон байна. Ингэснээр нэг литр буюу хоёр шил архинаас дөрвөн ам.долларын татвар авах аж. Ус, рашаан ашигласны төл-бөр урьд нь зургаан төгрөг байсан бол өөрчлөлт орсноор 100 төгрөгийн татварыг хэрэг-лэсэн шоо метр уснаас авах юм байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button