Гаалийн байцаагч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь илэрчээ

Сонирхолтой нь туе газрын удирдлага албан тушаалаа ашигласан тухай мэдээлэл гараад багагүй хугацаа өнгөрсний дараа тэд үйл явдлыг тайлбарлан, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдэд хандсан юм. Өөрсдийгөө албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, хэрэг үйлдээгүйгээр тайлбарласан төдийгүй гаалийн зөрчил ч гаргалгүй ажиллаж иреэн гэхчлэн мэдэгдсэн билээ. Гэтэл эдгээр тайлбарын нь араас гаалийнхны хараа хяналт зохих хэмжээндээ байж чадаагүйг нь баталсан ноцтой хэрэг илэрлээ.
Өнгөрсөн аравдугаар са-рын 25-нд их хэмжээний хаягдал ган төмөр гаалийн татваргүйгээр урд хөрш рүү гарахыг Цагдаагийн ерөнхий газрынхан (ЦЕГ) илрүүлжээ. Хэргийг одоо шалгаж эхэлсэн бөгөөд дээрх ган төмөр 230 сая төгрөгийн хөрөнгө болж байгааг нь тогтоогоод байна. Өдгөө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг Вольтер ХХК-ийн захирал Энхтуул, менежер Мөнхсайхан нар тус хэргийг зохион байгуулалттайгаар үйлджээ. Хаягдал ган төмрийг нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав гэсэн хаягтайгаар гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн байв. Тэдний эртний танил гаалийн байцаагч Э.Туяа хуурамч бүрдүүлэлтийг нь үйлдсэнийг ч тогтоогоод байна. Их хэмжээний мөнгө завшсан Энхтуул, Мөнхсайхан нар түнш болох гаалийн байцаагч эмэг-тэйн хуурамч бичиг баримт амжилттай бүрдүүлснийг хичнээн төгрөгөөр үнэлеэнийг нь ч бараг тогтоогоод байгаа аж. Энэ хэргээс үүдэн Вольтер компанийн удирдпагууд өмнө нь ийм байдпаар хэрэг үйлдэж байсан эсэх болон гаалийн байцаагч Э.Туяа ч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж ажилласан байх магадтай гэсэн үүднээс шалгалт үргэлжилж байна.
Гаалийн ажилтан хувийн хэвшлийнхэнтэй нийлж ийм хэрэг үйлдсэн нь ЦЕГ-ын хэвийн үйл ажиллагааны явцдаа хийсэн шалгалтаар ийнхүү илэрлээ. Эднийхээс зохион байгуулсан улс орон даяар урьд өмнө гарч үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргүүдийг нө-хөн илрүүлэх аравдугаар сард эхэлсэн байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гаалийн байцаагч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь илэрчээ

Сонирхолтой нь туе газрын удирдлага албан тушаалаа ашигласан тухай мэдээлэл гараад багагүй хугацаа өнгөрсний дараа тэд үйл явдлыг тайлбарлан, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдэд хандсан юм. Өөрсдийгөө албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, хэрэг үйлдээгүйгээр тайлбарласан төдийгүй гаалийн зөрчил ч гаргалгүй ажиллаж иреэн гэхчлэн мэдэгдсэн билээ. Гэтэл эдгээр тайлбарын нь араас гаалийнхны хараа хяналт зохих хэмжээндээ байж чадаагүйг нь баталсан ноцтой хэрэг илэрлээ.
Өнгөрсөн аравдугаар са-рын 25-нд их хэмжээний хаягдал ган төмөр гаалийн татваргүйгээр урд хөрш рүү гарахыг Цагдаагийн ерөнхий газрынхан (ЦЕГ) илрүүлжээ. Хэргийг одоо шалгаж эхэлсэн бөгөөд дээрх ган төмөр 230 сая төгрөгийн хөрөнгө болж байгааг нь тогтоогоод байна. Өдгөө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг Вольтер ХХК-ийн захирал Энхтуул, менежер Мөнхсайхан нар тус хэргийг зохион байгуулалттайгаар үйлджээ. Хаягдал ган төмрийг нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав гэсэн хаягтайгаар гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн байв. Тэдний эртний танил гаалийн байцаагч Э.Туяа хуурамч бүрдүүлэлтийг нь үйлдсэнийг ч тогтоогоод байна. Их хэмжээний мөнгө завшсан Энхтуул, Мөнхсайхан нар түнш болох гаалийн байцаагч эмэг-тэйн хуурамч бичиг баримт амжилттай бүрдүүлснийг хичнээн төгрөгөөр үнэлеэнийг нь ч бараг тогтоогоод байгаа аж. Энэ хэргээс үүдэн Вольтер компанийн удирдпагууд өмнө нь ийм байдпаар хэрэг үйлдэж байсан эсэх болон гаалийн байцаагч Э.Туяа ч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж ажилласан байх магадтай гэсэн үүднээс шалгалт үргэлжилж байна.
Гаалийн ажилтан хувийн хэвшлийнхэнтэй нийлж ийм хэрэг үйлдсэн нь ЦЕГ-ын хэвийн үйл ажиллагааны явцдаа хийсэн шалгалтаар ийнхүү илэрлээ. Эднийхээс зохион байгуулсан улс орон даяар урьд өмнө гарч үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргүүдийг нө-хөн илрүүлэх аравдугаар сард эхэлсэн байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гаалийн байцаагч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь илэрчээ

Сонирхолтой нь туе газрын удирдлага албан тушаалаа ашигласан тухай мэдээлэл гараад багагүй хугацаа өнгөрсний дараа тэд үйл явдлыг тайлбарлан, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдэд хандсан юм. Өөрсдийгөө албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, хэрэг үйлдээгүйгээр тайлбарласан төдийгүй гаалийн зөрчил ч гаргалгүй ажиллаж иреэн гэхчлэн мэдэгдсэн билээ. Гэтэл эдгээр тайлбарын нь араас гаалийнхны хараа хяналт зохих хэмжээндээ байж чадаагүйг нь баталсан ноцтой хэрэг илэрлээ.
Өнгөрсөн аравдугаар са-рын 25-нд их хэмжээний хаягдал ган төмөр гаалийн татваргүйгээр урд хөрш рүү гарахыг Цагдаагийн ерөнхий газрынхан (ЦЕГ) илрүүлжээ. Хэргийг одоо шалгаж эхэлсэн бөгөөд дээрх ган төмөр 230 сая төгрөгийн хөрөнгө болж байгааг нь тогтоогоод байна. Өдгөө нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг Вольтер ХХК-ийн захирал Энхтуул, менежер Мөнхсайхан нар тус хэргийг зохион байгуулалттайгаар үйлджээ. Хаягдал ган төмрийг нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав гэсэн хаягтайгаар гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн байв. Тэдний эртний танил гаалийн байцаагч Э.Туяа хуурамч бүрдүүлэлтийг нь үйлдсэнийг ч тогтоогоод байна. Их хэмжээний мөнгө завшсан Энхтуул, Мөнхсайхан нар түнш болох гаалийн байцаагч эмэг-тэйн хуурамч бичиг баримт амжилттай бүрдүүлснийг хичнээн төгрөгөөр үнэлеэнийг нь ч бараг тогтоогоод байгаа аж. Энэ хэргээс үүдэн Вольтер компанийн удирдпагууд өмнө нь ийм байдпаар хэрэг үйлдэж байсан эсэх болон гаалийн байцаагч Э.Туяа ч хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж ажилласан байх магадтай гэсэн үүднээс шалгалт үргэлжилж байна.
Гаалийн ажилтан хувийн хэвшлийнхэнтэй нийлж ийм хэрэг үйлдсэн нь ЦЕГ-ын хэвийн үйл ажиллагааны явцдаа хийсэн шалгалтаар ийнхүү илэрлээ. Эднийхээс зохион байгуулсан улс орон даяар урьд өмнө гарч үйлдэгдээд эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй хэргүүдийг нө-хөн илрүүлэх аравдугаар сард эхэлсэн байна.
(өдрийн сонин 2004.11.24 290)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button