Эмэгтэйчүүдийн сан төслийн уралдаан зарлаж байна

Өрх толгойлсон эхчүүдийн ихэнх нь ядуу, улмаар нэмэгдэх хандлагатай байна. Мөн халамж, үйлчилгээ хүртэж чадахгүй бүлэг ч байна.
Иймд алслагдсан, хоцрогдож мартагдсан эмэгтэйчүүдийн аж амьдралыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой төслийн уралдаан зарлаж байна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1.Төсөл нь эмэгтэйчүүдийн хөгжил, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхээр чиглэгдсэн байна.
2.Төсөл ирүүлэгч нь

-ХЗДХЯ-нд бүртгэлтэй Эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагууд, түүний орон нутаг дахь салбар,
-Сум, хороодын эмэгтэйчүүдийн анхан шатны үүсгэл санаачлагын бүлгүүд байх ба төр захиргаа болон харьяалах дээд байгууллагын батламжилсан баримт бичигтэй байна.
-Төслийн удирдагч нь эмэгтэй хүн байна.
-Төслийн төсөв нь 1 сая төгрөг хүртэл байх ба төсвийн 80% нь эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүд хүртэхээр, 20% нь захиргааны зардал байна.

Төсөл хүлээн авах эцсийн хугацаа Хотод 2005.01.01
Хөдөөд 2005.02.01
————————————————————————————————————————–
Шуудангийн Хаяг УБ 46-ын А, 280 тоот хайрцаг,
Утас/факс 317904,
Е-майл [email protected]

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэйчүүдийн сан төслийн уралдаан зарлаж байна

Өрх толгойлсон эхчүүдийн ихэнх нь ядуу, улмаар нэмэгдэх хандлагатай байна. Мөн халамж, үйлчилгээ хүртэж чадахгүй бүлэг ч байна.
Иймд алслагдсан, хоцрогдож мартагдсан эмэгтэйчүүдийн аж амьдралыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой төслийн уралдаан зарлаж байна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1.Төсөл нь эмэгтэйчүүдийн хөгжил, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхээр чиглэгдсэн байна.
2.Төсөл ирүүлэгч нь

-ХЗДХЯ-нд бүртгэлтэй Эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагууд, түүний орон нутаг дахь салбар,
-Сум, хороодын эмэгтэйчүүдийн анхан шатны үүсгэл санаачлагын бүлгүүд байх ба төр захиргаа болон харьяалах дээд байгууллагын батламжилсан баримт бичигтэй байна.
-Төслийн удирдагч нь эмэгтэй хүн байна.
-Төслийн төсөв нь 1 сая төгрөг хүртэл байх ба төсвийн 80% нь эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүд хүртэхээр, 20% нь захиргааны зардал байна.

Төсөл хүлээн авах эцсийн хугацаа Хотод 2005.01.01
Хөдөөд 2005.02.01
————————————————————————————————————————–
Шуудангийн Хаяг УБ 46-ын А, 280 тоот хайрцаг,
Утас/факс 317904,
Е-майл [email protected]

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмэгтэйчүүдийн сан төслийн уралдаан зарлаж байна

Өрх толгойлсон эхчүүдийн ихэнх нь ядуу, улмаар нэмэгдэх хандлагатай байна. Мөн халамж, үйлчилгээ хүртэж чадахгүй бүлэг ч байна.
Иймд алслагдсан, хоцрогдож мартагдсан эмэгтэйчүүдийн аж амьдралыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой төслийн уралдаан зарлаж байна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1.Төсөл нь эмэгтэйчүүдийн хөгжил, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэхээр чиглэгдсэн байна.
2.Төсөл ирүүлэгч нь

-ХЗДХЯ-нд бүртгэлтэй Эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагууд, түүний орон нутаг дахь салбар,
-Сум, хороодын эмэгтэйчүүдийн анхан шатны үүсгэл санаачлагын бүлгүүд байх ба төр захиргаа болон харьяалах дээд байгууллагын батламжилсан баримт бичигтэй байна.
-Төслийн удирдагч нь эмэгтэй хүн байна.
-Төслийн төсөв нь 1 сая төгрөг хүртэл байх ба төсвийн 80% нь эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүд хүртэхээр, 20% нь захиргааны зардал байна.

Төсөл хүлээн авах эцсийн хугацаа Хотод 2005.01.01
Хөдөөд 2005.02.01
————————————————————————————————————————–
Шуудангийн Хаяг УБ 46-ын А, 280 тоот хайрцаг,
Утас/факс 317904,
Е-майл [email protected]

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button