БНАСАУ-тай худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг дэмжив

уг Хэлэлцээрт гарын їсэг зурах бїрэн эрхийг Їйлдвэр, худалдааны дэд сайд Ц.Энхтївшинд олгохоор боллоо. Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт эргэлт 1.4 тэрбум ам.доллар болсны 152.9 мянган ам.доллар нь БНАСАУ-тай хийсэн худалдааны эргэлт байна. Їїний 136.1 мянган ам.долларын барааг экспортлож, 16.8 мянган ам.долларын барааг импортоор авчээ. Цаашид хоёр орны худалдааны эргэлтийн хэмжээг нэмэгдїїлэх, хамтын ажиллагааг өргөжїїлэхэд энэхїї Хэлэлцээр ихээхэн чухал тїлхэц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

БНАСАУ-тай худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг дэмжив

уг Хэлэлцээрт гарын їсэг зурах бїрэн эрхийг Їйлдвэр, худалдааны дэд сайд Ц.Энхтївшинд олгохоор боллоо. Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт эргэлт 1.4 тэрбум ам.доллар болсны 152.9 мянган ам.доллар нь БНАСАУ-тай хийсэн худалдааны эргэлт байна. Їїний 136.1 мянган ам.долларын барааг экспортлож, 16.8 мянган ам.долларын барааг импортоор авчээ. Цаашид хоёр орны худалдааны эргэлтийн хэмжээг нэмэгдїїлэх, хамтын ажиллагааг өргөжїїлэхэд энэхїї Хэлэлцээр ихээхэн чухал тїлхэц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

БНАСАУ-тай худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг дэмжив

уг Хэлэлцээрт гарын їсэг зурах бїрэн эрхийг Їйлдвэр, худалдааны дэд сайд Ц.Энхтївшинд олгохоор боллоо. Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт эргэлт 1.4 тэрбум ам.доллар болсны 152.9 мянган ам.доллар нь БНАСАУ-тай хийсэн худалдааны эргэлт байна. Їїний 136.1 мянган ам.долларын барааг экспортлож, 16.8 мянган ам.долларын барааг импортоор авчээ. Цаашид хоёр орны худалдааны эргэлтийн хэмжээг нэмэгдїїлэх, хамтын ажиллагааг өргөжїїлэхэд энэхїї Хэлэлцээр ихээхэн чухал тїлхэц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button