Төрийн ордны цахилгаан тасарсан шалтгаан тодорчээ

Уг дүгнэлтэнд *Сан*, *Эс-Энд-Эм* ХХК-иуд ижинерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ шугам тасалсан нь эрчим хүчний шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийн горим найдвартай ажиллгааг алдагдуулсан байна.
Мөн Улаанбаатар цхилгаан түгээх сүлжээ ХК Төрийн ордны цахилгаан хангамжийн
үндсэн тэжээлийн кабель шугам гэмтсэн үед засварын ажлыг удаашруулж техникийн бэлэн байдлыг хангаагүй байна. Үүнээс гадна ордны нөөц дизель станцыг залгах систем ажиллаагүй зэргээс цахилгаан хангамж тасарсан гэж дурджээ.Үүнээс үндэслэн сайдын зөвлөл ТЭХЯ-наас Төрийн ордны цахилгаан хангамжийг найдваржуулах зорилгоор цахилгааны тэжээлийн үндсэн кабель шугамуудыг солих санал боловсруулах Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт танилцуулах зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар барилгын ажил хийж Төрийн ордны цахилгаан тэжээлийн кабель гэмтээсэн *Сан* ,*Эс Энд Эм* зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцох саналыг Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлэхээр болжээ. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн гүйцэтгэх захирал ерөнхий инженер нарын үндсэн цалинг гурван сар бууруулах арга хэмжээ авч тус компани дотооддоо ажлын хариуцлага алдсан диспечерийн ажилын даргыг ажлаас нь чөлөөлж түүний удирдлагад ажиллаж байсан инженер салбарын мастерууд сануулах арга хэмжээ авчээ. Мөн Улсын мэргэжлийн хяналын газраас Төр засгийн үйлчилгээ аж ахуйн алба Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани *Сан*, * Эс Энд Эм* зэрэг аж
ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож тус бүрийг 250 мянган төгрөгөөр торгохоор
шийдвэрлэжээ.

Зууны мэдээ
2004.11.25

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордны цахилгаан тасарсан шалтгаан тодорчээ

Уг дүгнэлтэнд *Сан*, *Эс-Энд-Эм* ХХК-иуд ижинерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ шугам тасалсан нь эрчим хүчний шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийн горим найдвартай ажиллгааг алдагдуулсан байна.
Мөн Улаанбаатар цхилгаан түгээх сүлжээ ХК Төрийн ордны цахилгаан хангамжийн
үндсэн тэжээлийн кабель шугам гэмтсэн үед засварын ажлыг удаашруулж техникийн бэлэн байдлыг хангаагүй байна. Үүнээс гадна ордны нөөц дизель станцыг залгах систем ажиллаагүй зэргээс цахилгаан хангамж тасарсан гэж дурджээ.Үүнээс үндэслэн сайдын зөвлөл ТЭХЯ-наас Төрийн ордны цахилгаан хангамжийг найдваржуулах зорилгоор цахилгааны тэжээлийн үндсэн кабель шугамуудыг солих санал боловсруулах Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт танилцуулах зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар барилгын ажил хийж Төрийн ордны цахилгаан тэжээлийн кабель гэмтээсэн *Сан* ,*Эс Энд Эм* зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцох саналыг Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлэхээр болжээ. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн гүйцэтгэх захирал ерөнхий инженер нарын үндсэн цалинг гурван сар бууруулах арга хэмжээ авч тус компани дотооддоо ажлын хариуцлага алдсан диспечерийн ажилын даргыг ажлаас нь чөлөөлж түүний удирдлагад ажиллаж байсан инженер салбарын мастерууд сануулах арга хэмжээ авчээ. Мөн Улсын мэргэжлийн хяналын газраас Төр засгийн үйлчилгээ аж ахуйн алба Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани *Сан*, * Эс Энд Эм* зэрэг аж
ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож тус бүрийг 250 мянган төгрөгөөр торгохоор
шийдвэрлэжээ.

Зууны мэдээ
2004.11.25

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордны цахилгаан тасарсан шалтгаан тодорчээ

Уг дүгнэлтэнд *Сан*, *Эс-Энд-Эм* ХХК-иуд ижинерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ шугам тасалсан нь эрчим хүчний шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийн горим найдвартай ажиллгааг алдагдуулсан байна.
Мөн Улаанбаатар цхилгаан түгээх сүлжээ ХК Төрийн ордны цахилгаан хангамжийн
үндсэн тэжээлийн кабель шугам гэмтсэн үед засварын ажлыг удаашруулж техникийн бэлэн байдлыг хангаагүй байна. Үүнээс гадна ордны нөөц дизель станцыг залгах систем ажиллаагүй зэргээс цахилгаан хангамж тасарсан гэж дурджээ.Үүнээс үндэслэн сайдын зөвлөл ТЭХЯ-наас Төрийн ордны цахилгаан хангамжийг найдваржуулах зорилгоор цахилгааны тэжээлийн үндсэн кабель шугамуудыг солих санал боловсруулах Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт танилцуулах зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газар барилгын ажил хийж Төрийн ордны цахилгаан тэжээлийн кабель гэмтээсэн *Сан* ,*Эс Энд Эм* зэрэг компанийн удирдлагууд болон зөвшөөрөл олгосон газруудтай хариуцлага тооцох саналыг Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлэхээр болжээ. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн гүйцэтгэх захирал ерөнхий инженер нарын үндсэн цалинг гурван сар бууруулах арга хэмжээ авч тус компани дотооддоо ажлын хариуцлага алдсан диспечерийн ажилын даргыг ажлаас нь чөлөөлж түүний удирдлагад ажиллаж байсан инженер салбарын мастерууд сануулах арга хэмжээ авчээ. Мөн Улсын мэргэжлийн хяналын газраас Төр засгийн үйлчилгээ аж ахуйн алба Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани *Сан*, * Эс Энд Эм* зэрэг аж
ахуй нэгжүүдтэй хариуцлага тооцож тус бүрийг 250 мянган төгрөгөөр торгохоор
шийдвэрлэжээ.

Зууны мэдээ
2004.11.25

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button