Таны үе мөч өвддөг үү?

Хөлөө тэнийлгэн суу. Толгой, нуруу нэг шугаманд байх ёстой. Хоёр гараараа зүүн өвдгөө тэвэрч өөр лүүгээ татахад хөлийн ул шалан дээгүүр гулсаж байна. Дараа нь амьсгаагаа гаргахдаа хөлөө эхний байдалд буцааж тавина. Энэ дасгалыг баруун хөлөөр давтаж хийнэ.
Дараагийн дасгалыг хийхдээ зүүн хөлөө нугалж, баруун гараараа барьж, баруун гуян дээр авчирч тавина. Зүүн гараараа нугалсан хөлийн өвдөг дээр хэдэн удаа дарж, гуя ташааны булчинг сунгана. Дараа нь хөлөө эхний байдалд буцаана. Дасгалыг нөгөө хөлөөр давтаж хийнэ.
Дасгал хийхдээ нүдээ анин, чөлөөтэй амьсгалах ба хамраар амьсгална. Энэ үед зөвхөн өөрийн дотоод мэдрэмжээ чагна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны үе мөч өвддөг үү?

Хөлөө тэнийлгэн суу. Толгой, нуруу нэг шугаманд байх ёстой. Хоёр гараараа зүүн өвдгөө тэвэрч өөр лүүгээ татахад хөлийн ул шалан дээгүүр гулсаж байна. Дараа нь амьсгаагаа гаргахдаа хөлөө эхний байдалд буцааж тавина. Энэ дасгалыг баруун хөлөөр давтаж хийнэ.
Дараагийн дасгалыг хийхдээ зүүн хөлөө нугалж, баруун гараараа барьж, баруун гуян дээр авчирч тавина. Зүүн гараараа нугалсан хөлийн өвдөг дээр хэдэн удаа дарж, гуя ташааны булчинг сунгана. Дараа нь хөлөө эхний байдалд буцаана. Дасгалыг нөгөө хөлөөр давтаж хийнэ.
Дасгал хийхдээ нүдээ анин, чөлөөтэй амьсгалах ба хамраар амьсгална. Энэ үед зөвхөн өөрийн дотоод мэдрэмжээ чагна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Таны үе мөч өвддөг үү?

Хөлөө тэнийлгэн суу. Толгой, нуруу нэг шугаманд байх ёстой. Хоёр гараараа зүүн өвдгөө тэвэрч өөр лүүгээ татахад хөлийн ул шалан дээгүүр гулсаж байна. Дараа нь амьсгаагаа гаргахдаа хөлөө эхний байдалд буцааж тавина. Энэ дасгалыг баруун хөлөөр давтаж хийнэ.
Дараагийн дасгалыг хийхдээ зүүн хөлөө нугалж, баруун гараараа барьж, баруун гуян дээр авчирч тавина. Зүүн гараараа нугалсан хөлийн өвдөг дээр хэдэн удаа дарж, гуя ташааны булчинг сунгана. Дараа нь хөлөө эхний байдалд буцаана. Дасгалыг нөгөө хөлөөр давтаж хийнэ.
Дасгал хийхдээ нүдээ анин, чөлөөтэй амьсгалах ба хамраар амьсгална. Энэ үед зөвхөн өөрийн дотоод мэдрэмжээ чагна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button